Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Höga Kusten ska bli klimatneutralt 2030
Testbild

De fyra kommunerna i Höga Kusten vill ta klimatomställningen en nivå till. Bildkälla: Höga Kusten Destinationsutveckling

Höga Kusten ska bli klimatneutralt 2030

De fyra kommunerna i Höga Kusten vill ta klimatomställningen en nivå till. Tillsammans ansöker de om att bli en av Viable Cities 20 pionjärstäder och skynda på omställningen för att bli klimatneutrala till 2030.

Arbetet ska ha fokus på tre områden: en hållbar destination, företagens hållbara omställning och att mobilisera medborgarnas kraft.

− Genom att samverka mellan kommunerna i Höga kusten och samtidigt kroka arm med universitet, företag och medborgare kommer vi att komma längre på kortare tid i arbetet för klimatneutralitet, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik.

I Viable Cities satsning ”Klimatneutrala Städer” ingår redan nio städer och nu efterlyses ytterligare elva pionjärstäder. Höga Kusten-kommunerna Örnsköldsvik, Härnösand, Kramfors och Sollefteå söker nu tillsammans fem miljoner kronor till projektet.

− Att arbeta för klimatneutralitet kräver samverkan mellan många olika aktörer. Därför är det självklart för oss att bygga på det goda samarbete som redan finns inom Höga Kusten, samtidigt som vi stärker utbytet av erfarenheter i dessa frågor mellan Höga Kusten och Umeå, säger Per Nylén.

Att använda ny teknik och driva på digitaliseringen blir en nyckel för att hitta effektivare lösningar och möjligheter att ta vara på slumrande resurser i lokalsamhället.

− Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer och därmed en viktig arena för att kraftsamla arbetet med att bli klimatneutrala. Här, liksom i resten av vårt län, finns en handlingskraftig befolkning, innovativa företag och forskningscentra. Vi klarar omställningen om vi samverkar, säger Per Nylén.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Programmet genomförs med stöd i en samlad satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet. KTH är värdorganisation.

Satsningen ska även bidra till en kraftsamling från flera nationella myndigheters och organisationers sida för att stärka kommunernas förmåga att genomföra klimatomställningen. Det ska ske på ett sätt så att det bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i linje med de globala hållbarhetsmålen.

Kontakt:

Frida Knutsson
073-275 10 84
Örnsköldsviks kommun

Daniel Johannsson
0661-1348289
Härnösands kommun

Stina Eriksson
070-232 12 44
Sollefteå kommun

Sofia Larsson
0612-800 86
Kramfors kommun

Publicerad: