Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Biblioteksbuss ska nå fler lässugna barn och äldre i Örnsköldsviks kommun
Biblioteksbussen med konstnärlig utsmyckning på utsidan.

Biblioteksbussen kommer att få en konstnärlig utsmyckning. Bilden ovan är endast en exempelbild.

Biblioteksbuss ska nå fler lässugna barn och äldre i Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun är omfattande till ytan och behovet är stort att nå ut med biblioteksservice i hela kommunen. Därför satsar kommunen nu på en biblioteksbuss som rullar ut på vägarna i slutet av sommaren.

Genom den statliga satsningen "Stärkta bibliotek" har Örnsköldsviks kommun beviljats 4,2 miljoner kronor till en biblioteksbuss. Genom satsningen stärker biblioteken servicen till alla kommuninvånare. Huvudmålgrupperna är de yngsta och de äldsta. För dessa grupper har närhet till bibliotek stor betydelse. Tidigare fanns fler än 20 folkbibliotek i kommunen, idag finns det sju. Tillskottet blir ett välkommet komplement till närbiblioteken runt om i kommunen på serviceorterna. Biblioteksbussen är en flexibel serviceenhet som ska locka till läsning, öka digital delaktighet och sprida glädje.

– Bussen är ett bra sätt att nå ut med biblioteksservice i hela kommunen, men den öppnar också upp för nya samarbeten och användningsområden. Räkna med att se biblioteksbussen i många oväntade sammanhang, säger Katarina Larsson, bibliotekschef Örnsköldsviks kommun.

Konstnärerna Jenny Lundgren och Erika Kristofersson Bredberg har skapat ett rullande konstverk som täcker bussens hela exteriör. Interiörens färgsättning och materialval speglar naturen och landskapet. Biblioteksbussen erbjuder många smarta lösningar för att få in ett fullödigt och flexibelt bibliotek på en liten yta. Här ska både barn och vuxna kunna få sina biblioteksbehov tillgodosedda. Bussen fylls med litteratur för alla åldrar och är också utrustad med den senaste tekniken i syfte att visa hur digital teknik och digitala tjänster fungerar i vardagen.

Bussen levereras under våren och börjar köra enligt turlista i slutet av augusti.

Interiör med hyllor, it-station och tematiskt färgval

Inne i biblioteksbussen möts besökaren av en trivsam och funktionell design.

Publicerad: