Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Allvarligt läge i smittspridningen – kommunen vidtar ytterligare åtgärder
Kommundirektör Magnus Haglund.

Kommundirektör Magnus Haglund uppmanar alla att göra sitt yttersta för att begränsa coronavirusets smittspridning.

Allvarligt läge i smittspridningen – kommunen vidtar ytterligare åtgärder

Örnsköldsviks kommun stänger nu alla inomhusanläggningar för idrott, intensifierar trängseltillsyn på serveringsställen och inför ökad utevistelse inom förskola och skola.

Med anledning av den höga smittspridningen i Örnsköldsvik väljer kommunen att stänga alla inomhusanläggningar för idrott från och med onsdag den 21 april, intensifiera trängseltillsyn på serveringsställen och förutom de åtgärder som redan vidtagits i skolan kring distansundervisning även införa utevistelse i förskola till årskurs 6 i större utsträckning.

– Smittspridningen i Örnsköldsvik är mycket allvarlig och det finns ännu inga tecken på att den avtar. Alla måste göra sitt för att minska kontakterna, och kommunen vidtar nu därför ett antal åtgärder ytterligare, säger kommundirektör Magnus Haglund. Och jag vill verkligen understryka vikten av varje individs beteende – det är verkligen var och en av oss som måste ta detta på största allvar och begränsa våra sociala kontakter.

Smittspridningen har under en tid ökat kraftigt i Örnsköldsvik och den senaste statistiken visar på 786 konstaterat smittade personer vecka 15 jämfört med 697 förra veckan. Det innebär att Örnsköldsvik än en gång är den värst drabbade kommunen i Västernorrlands län.

Från förskola till årskurs 6 kommer eleverna att vistas ute i större utsträckning. Olika enheter har olika möjligheter och rektorerna planerar för detta på respektive arbetsplats och informerar berörda vårdnadshavare.

Kommunen har påbörjat intensifierad trängseltillsyn på serveringsställen och kommer att fortsätta med detta kommande veckor.

Kommunens medarbetare uppmanas även fortsättningsvis att jobba hemifrån om det är möjligt.

– Kommunen som arbetsgivare ska göra allt vad den kan för att underlätta för medarbetare att arbeta hemifrån, och har också skickat den uppmaningen sedan ett drygt år tillbaka. Jag hoppas att andra arbetsgivare gör likadant i så hög utsträckning som möjligt. Kommunen kan inte lösa detta själv, utan alla – företag som individer – måste göra sitt yttersta.

Beslutet om stängning av inomhusanläggningar gäller till och med fredag 30 april och omfattar samtliga inomhusanläggningar och berör deltagare i alla åldrar. Enda undantagen görs för personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott samt för skolverksamhet.Föreningsledd träning utomhus berörs inte av beslutet men Örnsköldsviks kommun vill passa på och påminna om de riktlinjer som gäller för kommunala idrottsanläggningar utomhus. Riktlinjerna har tidigare skickats ut till föreningarna och kommer att skickas igen idag.

Följ myndigheternas rekommendationer Länk till annan webbplats.
Publicerad: