Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • De fick miljöpriset "Miljörnen" 2020
Vinnarna i miljöpriset Miljöörnen

Ulf "Boa" Eklund - Tidningen 7, Miljöpristagarna Thomas Birkö och Lena Nyholm samt Jan-Olov Häggström - kommunfullmäktiges förste vice ordförande.

De fick miljöpriset "Miljörnen" 2020

"Miljörnen" är Örnsköldsviks kommuns och Tidningen 7s gemensamma miljöpris. Miljöpriset tilldelas årligen någon som bidragit till hållbar utveckling, samt inspirerat till miljönytta, energieffektiviseringar och energiomställningar eller annan positiv utveckling inom miljöområdet.

Pristagare utses i två kategorier: företag respektive enskild/förening. Pristagarna får vardera 3000 kronor att skänka till organisation med miljöanknytning samt ett konstverk skapat av elever från Örnsköldskolans klass 3.

2020 års miljöpris delades ut i anslutning till kommunfullmäktiges möte 30 mars. De värdiga vinnarna av Miljörnen 2020 är:

Företag: Lenas Odling - Lena Nyholm
” Med stort engagemang och en fast förhoppning om att förverkliga drömmen om kravmärkt har Lena Nyholm visat, såväl sig själv som omvärlden, att man kan gräva där man står. Det vill säga att man kan odla på friland, äta efter säsong och inte slänga någon mat. Hon lever verkligen som hon lär, har en tydlig miljömedvetenhet i allt hon gör, vilket genomsyrat företaget och inspirerat många. Resan från trädgårdsland till flera hektar arrenderad mark, och med allt vad det innebär, gör företaget till en värdig vinnare av 2020 års miljöpris.”

Lena Nyholm skänker priset till Föreningen Sesam - för fröodling och skydd av kulturväxter i Sverige.

Enskild/förening: Thomas Birkö
”Här handlar det om en sann fågelvän i ordets rätta bemärkelse. Alla ö-viksbor med minsta intresse för ornitologi har under en följd av år lärt sig vem Thomas Birkö är och fått vetskap om vad han uträttat för att bidra till viktig folkbildning och för att stärka det svenska fågelskyddet. Thomas har sedan länge gjort sig förtjänt av utmärkelsen, vilket gör medlemmarna i juryn än mer övertygade om att priset för 2020 är fullt berättigat.”

Thomas Birkö skänker sina prispengar till Skydda Skogen - en ideell miljöorganisation med fokus på skogen.

Varmt grattis till årets miljöpristagare, för inspirerande förebilder och vällovliga insatser i miljöns tecken!Publicerad: