Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Workshops om Örnsköldsvik smarta omställning

Workshops om Örnsköldsvik smarta omställning

Det pågår en mängd projekt och satsningar från privata och offentliga aktörer som bidrar till att ställa om Örnsköldsvik till en hållbarare och smartare stad. Nu bjuder Världsklass Örnsköldsvik in till workshops för att göra en långsiktig gemensam plan för vilka satsningar vi gemensamt behöver göra för att driva på omställningen.

- Just nu ser vi att det finns ett stort engagemang för att utveckla Örnsköldsvik till en smart och hållbar plats, säger Frida Knutsson, utvecklingsledare för Världsklass Örnsköldsvik. Världsklass vill möta upp det engagemanget och möjliggöra för oss att agera gemensamt utifrån en långsiktig plan. Därför hoppas vi att många vill ta tillfället i akt att vara med och bygga den planen framåt genom dessa workshops.

Vem kan delta?
Alla organisationer och företag som har eller vill ta en roll i Örnsköldsviks omställning till en smart och hållbar stad.

Hur deltar man?
Du kan välja att delta i hela eller delar av processen. Alla möten och workshop kommer att ske digitalt.

Vad är en smart stad?
En smart stad (smart city) är en stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare och bättre. För invånarna, för besökarna och för näringslivet. I den smarta staden skapas hela tiden nya smarta tjänster som gör staden ännu bättre. Vägen dit byggs av innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. Men även en resa mot att bli mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. En smart stad är en hållbar stad. Den smarta staden möjliggörs genom uppkoppling, data som är tillgänglig för allmänheten, it-plattformar som kan kommunicera med varandra, sensorer och annan teknik. I de smarta städerna skapas bättre livsmiljöer där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov.

Publicerad: