Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Utvecklingsmedel till förstudie inom digitala delningsplattformar

Utvecklingsmedel till förstudie inom digitala delningsplattformar

Örnsköldsviks kommun och Umeå Universitet är sedan 2019 strategiska partners. Samarbetet ska dels bidra till en vetenskapligt baserad verksamhetsutveckling inom Örnsköldsviks kommunkoncern, dels ge Umeå universitet konkreta utmaningar för akademisk forskning.

När parterna i november 2020 diskuterade gemensamma utmaningar kom delningsekonomi i ett framtida smart Örnsköldsvik upp som ett intressant forskningsområde. Per Levén, universitetslektor vid Institutionen för informatik ansökte då om utvecklingsmedel från Umeå Universitet och har nu beviljats 85 000 kronor till en förstudie om digitala delningsplattformar.

Utvecklingsledare Frida Knutsson, som är initiativtagare till kommunens del i satsningen, ser fram emot att få arbeta vidare med Umeå universitet för att möjliggöra att Örnsköldsvik tar ett hållbarhetssprång genom digitala delningsplattformar.


– Genom dessa kan vi frigöra slumrande resurser i samhället, men också hitta mer hållbara och effektiva lösningar på våra behov. Målet är att möjliggöra ett ökat användande för alla samhällsfärer: företag, föreningar, medborgare och offentlig verksamhet, samt i gränslandet mellan dessa. Att addera nya digitala lösningar för det är ett självklart nästa steg. Det kan vitalisera processer och hjälpa oss hitta nya lösningar tillsammans, säger Frida Knutsson.

Per Levéns forskargrupp har tagit fram ett verktyg som innebär nya möjligheter att skapa och tillhandahålla lokala digitala delningsplattformar och marknadsplatser, och på så sätt stärka platsers resurseffektivitet och tillväxtmotorer. Med dessa ser forskargruppen goda möjligheter att sätta en helt ny standard för hur kommuner och platsutvecklare ska kunna skapa och stärka hållbara positiva utvecklingsspiraler, både för städer och mindre samhällen.


– Vi är fantastiskt glada för utvecklingsmedlen och ett fördjupat samarbete med Örnsköldsvik. En kommun som vi bedömer ligga bland de främsta, både i Sverige och Europa, vad gäller medborgar- och näringslivsdriven platsutveckling, avslutar Per Levén vid Umeå Universitet.

Publicerad: