Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Kommunens resultat 2020 plus 115 miljoner kronor

Kommunens resultat 2020 plus 115 miljoner kronor

Örnsköldsviks kommuns resultat 2020 uppgår till +115 miljoner kronor. Det är betydligt bättre än föregående år och den fastställda budgeten för året, som var +71 miljoner kronor. Att resultatet är bättre än budget beror i huvudsak på extra statsbidrag under året som följd av svag skatteintäktsutveckling och pandemin.

Lagens balanskrav infrias och även kommunfullmäktiges ekonomiska mål.

Det fullständiga bokslutet för den kommunala koncernen kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

Publicerad: