Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Kommunens resultat 2020 plus 115 miljoner kronor

Kommunens resultat 2020 plus 115 miljoner kronor

Örnsköldsviks kommuns resultat 2020 uppgår till +115 miljoner kronor. Det är betydligt bättre än föregående år och den fastställda budgeten för året, som var +71 miljoner kronor. Att resultatet är bättre än budget beror i huvudsak på extra statsbidrag under året som följd av svag skatteintäktsutveckling och pandemin.

Lagens balanskrav infrias och även kommunfullmäktiges ekonomiska mål.

Det fullständiga bokslutet för den kommunala koncernen kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

Publicerad: