Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Andra vaccineringsomgången inledd på vård- och omsorgsboenden

Andra vaccineringsomgången inledd på vård- och omsorgsboenden

Vaccineringen mot covid-19 inom kommunens vård och omsorg flyter på i takt med tillgång till vaccin. Den sista januari hade samtliga boende och drygt 800 medarbetare på vård- och omsorgboenden för äldre, totalt 2 200 personer, fått den första dosen covidvaccin.

Vecka 4 inleddes den andra omgången på boendena där först de äldre, sedan medarbetarna, får sin andra dos. Detta beräknas var klart i mitten av februari. Även vaccineringen för personer som tar del av hemsjukvård eller hemtjänst har påbörjats.

– Vi upplever att det finns en god vilja att vaccinera sig, en inställning som är avgörande för att skapa ett gott skydd mot covid-19 i hela samhället. När personer med hemtjänst och hemsjukvård erbjuds vaccinet, kommer vaccinationen till största delen att ske på hälsocentraler, säger Susanne Hellström, vaccinsamordnare inom välfärdsförvaltningen.

Publicerad: