Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nu behöver du inte koka vattnet i Gullänget längre

Kokningsrekommendationen för dricksvatten i Gullänget är hävd. Resultatet på de vattenprover som tagits i det berörda området är godkända. Miva och kommunens miljö- och hälsoenhet har därför beslutat att häva kokningsrekommendationen. Vattnet behöver inte längre kokas utan kan användas som vanligt.

Miva tackar alla berörda för det extra besvär denna försiktighetsåtgärd har inneburit.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-02-23