Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Begränsningar i handläggning inom lantmäteriets tjänster

Begränsningar i handläggning inom lantmäteriets tjänster

Vi har för närvarande inte tillgång till lantmäterihandlingar. Detta påverkar vår förmåga att framställa nybyggnadskartor och handlägga lantmäteriförrättningar inom Örnsköldsviks kommun.

Sedan den 24 maj har statliga Lantmäteriet begränsat möjligheten för kommuner att ta del av lantmäterihandlingar. Läs mer på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats..

Konsekvenser för Örnsköldsviks Kommun

  • Nybyggnadskartor: Framställningen tar längre tid än vanligt.
  • Lantmäteriförrättningar: Handläggningen påverkas.
  • Service: Vi har begränsade möjligheter att svara på frågor om exempelvis fastighetsgränser och servitut.

Nuvarande Åtgärder

Vi har ingen information från Lantmäteriet om när problemet kan vara löst. Vi arbetar med att hitta lösningar för att minimera påverkan på våra verksamheter.

Kontaktinformation

Vill du ta del av en lantmäterihandling? För närvarande hänvisar vi till statliga Lantmäteriet. För handlingar i pågående ärenden, kontakta din handläggare.

Lantmäterimyndigheten Örnsköldsvik
Telefon: 0660-888 80
E-post: klm@ornskoldsvik.se

Publicerad: