Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Smoltfälla placerad i Moälven
Foto över ett vattendrag. Förstora bilden

Smoltfällan i Moälven.

Smoltfälla placerad i Moälven

Kommunen har satt ut en så kallad smoltfälla i Moälven. Fällan är placerad strax norr om järnvägsbron vid Moliden. Ska du paddla kanot i Moälven går det bra att passera på älvens högra sida i strömriktningen.

Fällan är förankrad i vajrar som sträcker sig över hela älvfåran till båda strandkanterna. Vajrarna är markerad med vimplar, och kommer att markeras ytterligare för att minska risken för olyckor.

För dig som tänker sjösätta kanoten i Moliden kan kommunen i stället tipsa om isättningsplatsen vid Galastan. Härifrån har du en fin paddeltur nerströms den slingrande Moälven.

Vad är en smoltfälla?

Smolt är ungar av laxfisk som är tillräckligt gamla för att vandra ut i havet. Kommunen fångar smolt för att kunna räkna hur mycket smolt som passerar en viss punkt i en älv och på så sätt få en bild av fiskbeståndet. Fällan töms varje dag. Genom att låta fällan vara utplacerad i flera år kan kommunen även se hur beståndet utvecklas över tid.

Kartbild med utmarkerad prick. Förstora bilden

Kartbild över smoltfällans placering i Moälven.

Publicerad: