Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Mer information och se vägmärken gällande de nya parkeringsregleringarna i centrala Örnsköldsvik

Mer information och se vägmärken gällande de nya parkeringsregleringarna i centrala Örnsköldsvik

Från och med 17 juni gäller ett nytt parkeringsförbudsområde samt fyra nya datumparkeringsförbudsområden i Örnsköldsviks centralort.

Det här gäller i parkeringsförbudsområdet

Inom ett parkeringsförbudsområde är det endast tillåtet att parkera på gatumark inom markerade platser det vill säga parkeringsplatser som är utmärkta med vägmärken. De avgiftsbelagda parkeringsplatserna regleras även med ett parkeringsförbud samtliga dagar 02–08.

Tomtmarksparkeringar inom nya parkeringsförbudsområdet berörs inte av ändringen.

Det här gäller inom de fyra nya datumparkeringsförbudsområdena

Datumparkering gäller klockan 02:00-08:00 alla dagar inom det område som begränsas av områdestavlor.

Under dygn med ojämna datum, mellan kl 02:00 och 08:00, får du inte parkera på den sida av gatan som har ojämna adressnummer.

Under dygn med jämna datum, mellan kl 02:00 och 08:00, får du inte parkera på den sida av gatan som har jämna adressnummer.

Vägskyltar att ha koll på i datumparkeringsförbudsområdena samt parkeringsförbudsområdet:

 

Områdesmärke – Förbud att parkera fordon

Vägmärke med gul platta och röd ring med blå bas samt ett rött tvärgående streck.

Märket anger att ett område med förbud att parkera börjar.

Slut på område – Förbud att parkera fordon

Vägmärke illustration med vit bas och en grå runt cirkel med ett tvärgående streck i cirkeln samt fyra svarta tvärgående linjer över hela märket.

Märket anger att ett område med förbud att parkera upphör.

Parkering

Illustration över vägmärket P med blå platta och ett stort vitt P.

Märket anger att parkering är tillåten högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag.

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Illustration över ett vägmärke med gul platta och markering i blått och rött med siffror på.

Används under märket P och anger en avvikelse från parkering tillåten.Vägmärket betyder att parkering är förbjuden udda datum på den sida märket är uppsatt på mellan 2–8 alla dagar.

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Illustration över en vägmarkering med gul platta och en rund symbol med blå platta kantad av rött med siffror i svart och rött på höger sida.

Används under märket P och anger en avvikelse från parkering tillåten.Vägmärket betyder att parkering är förbjuden jämna datum på den sida märket är uppsatt på mellan 2–8 alla dagar.

Publicerad: