Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Lupinkampen 2024 – tävlingsvillkor för privatpersoner och föreningar

Lupinkampen 2024 – tävlingsvillkor för privatpersoner och föreningar

Tävlingsvillkor för privatpersoner

För att uppmärksamma problematiken kring invasiva växter och göra en gemensam insats för att bekämpa blomsterlupinen och jättebalsaminen bjuder kommunen in enskilda personer till en tävling. Bland deltagande privatpersoner lottas 10 st Örnkort ut. Tävlingen pågår från måndag den 10 juni till söndag den 11 augusti. Det är bäst att bekämpa växterna innan de bildar frön.

Säckarna med lupiner/jättebalsaminer dokumenteras och lämnas in till energiåtervinning på närmaste återvinningscentral. Dubbla genomskinliga säckar ska användas. Mer information hittar du på Mivas webbplats. Länk till annan webbplats.

När man lämnar in säckar med lupiner/jättebalsaminer till Mivas återvinningscentraler får man motsvarande antal tomma säckar i retur (ta kontakt med personalen innan de fyllda säckarna deponeras). Det är inte möjligt att få säckar under Lämna själv-öppettider.

Dokumentation (inklusive foto) av antalet fyllda och inlämnade säckar skickas till: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Framkommer det fusk, det vill säga om säckar fylls med annat än lupiner/jättebalsaminer eller om dokumentationen av antalet inlämnade säckar inte är riktig, kommer aktuell privatperson att diskvalificeras från tävlingen.

För mer information om invasiva arter se Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Observera!

Tävlingsdeltagare får inte utsätta sig själva eller andra för fara. Vårdnadshavare ansvarar för minderåriga. Blomsterlupin innehåller alkaloider som kan vara giftiga för får och nötkreatur. Den kan även vara allergiframkallande för människor (källa: www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.).

Markägarens tillstånd krävs om du vill bekämpa lupiner/jättebalsaminer på annans mark.

Tävlingsvillkor för föreningar

För att uppmärksamma problematiken kring invasiva växter och göra en gemensam insats för att bekämpa blomsterlupinen och jättebalsaminen erbjuder kommunen ideella föreningar att tjäna pengar till sin förening samtidigt som man gör en värdefull insats. Lupinkampen pågår från måndag den 10 juni till söndag den 11 augusti. Det är bäst att bekämpa växterna innan de bildar frön.

Föreningarna måste anmäla sitt deltagande. Anmälan med föreningens namn, adress, bankgiro/plusgiro samt kontaktperson med mejladress och mobilnummer skickas till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se. Säckarna med lupiner/jättebalsaminer lämnas in till energiåtervinning på närmaste återvinningscentral. Dubbla genomskinliga säckar ska användas.

Ta kontakt med personalen för att visa upp och dokumentera antalet säckar innan de deponeras. Det är inte möjligt att få sina säckar dokumenterade under Lämna själv-öppettider. Mer information hittar du på Mivas webbplats. Länk till annan webbplats.

När man lämnar in säckar med lupiner/jättebalsaminer till Mivas återvinningscentraler får man motsvarande antal tomma säckar i retur (inte under Lämna självöppettider). Föreningarna får 20 kronor per inlämnad säck. Den förening som lämnar in flest säckar kommer att premieras. Framkommer det fusk, det vill säga om säckar fylls med annat än lupiner/jättebalsaminer, kommer aktuell förening att bli utan ersättning.

För mer information om invasiva arter se Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Observera!

Deltagare får inte utsätta sig själva eller andra för fara.
Vårdnadshavare ansvarar för minderåriga.

Blomsterlupin innehåller alkaloider som kan vara giftiga för får och nötkreatur. Den kan även vara allergiframkallande för människor (källa: www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.).

Markägarens tillstånd krävs om ni vill bekämpa lupiner/jättebalsaminer på annans mark.

 

Vid frågor kontakta:

Johanna Martinell, biolog
Telefon: 0660 886 66

Publicerad: