Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Information i samband med ändrade krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter

Information i samband med ändrade krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. De nya bestämmelserna om bioavfall ersätter tidigare krav gällande insamling av matavfall.

Örnsköldsviks kommun genom Miva har fått dispens från obligatorisk insamling för åren 2024-2025. Dispensen gäller såväl permanentboende hushåll, hushåll i fritidsbostäder samt verksamheter.

För dig som verksamhetsutövare betyder det att det i huvudsak ska fortsätta som vanligt. Dispensen som Miva har fått gör att kraven på utsortering enligt 3 kap. 1§ inte kommer att gälla 2024-2025.

Samtidigt är det fortfarande möjligt för verksamheter/företag att frivilligt samla in matavfall, se Kärl och behållare för mat- och restavfall på Miva.se Länk till annan webbplats.för mer information, alternativ gör beställning via Mivas kundservice.

Miljö- och hälsoenheten planerar i nuläget inga tillsynskampanjer i samband med det.

Publicerad: