Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Sök Leader-medel till förstudie om hållbara, attraktiva platser

Sök Leader-medel till förstudie om hållbara, attraktiva platser

Nu finns möjlighet att ansöka om förstudiemedel från Leader Höga Kusten för att utreda hur den egna bygden kan utvecklas till en mer hållbar och attraktiv plats. Genom förstudien ska ni i er bygd lära er mer om hur ni kan utveckla ett hållbarhetstänk i era kommande utvecklingssatsningar.

En hållbar plats kan beskrivas som en plats där dagens behov uppfylls utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med attraktiva platser menas insatser som gör den specifika platsen mer tilltalande för de såväl boende som besökare.

Leader Höga Kusten kommer att bevilja två förstudier på 60 000 kronor i var och en av kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand och Sollefteå. Ansökan behöver vara inlämnad senast 29 februari 2024.

Läs mer på Leader Höga Kustens webbplats Länk till annan webbplats.

 

Publicerad: