Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Nya rutiner för beräkning av avgift inom vård och omsorg

Nya rutiner för beräkning av avgift inom vård och omsorg

Välfärdsnämnden har beslutat om nya rutiner som gäller kommunens beräkning av omsorgsavgift.

Från och med 1 januari 2024 behöver du som tar del av kommunens vård och omsorg bara skicka in underlag för beräkning om det kan påverka den avgift du ska betala. Den nya rutinen innebär att alla debiteras full avgift från början eftersom de flesta har ett avgiftsutrymme som motsvarar maxtaxan.

Full avgift är kostnaden för respektive insats som du tar del av. Till exempel är full avgift för trygghetslarm 267 kronor månad, full avgift för kommunal sjukvård är 401 kronor per månad. Har du flera insatser betalar du full avgift för varje insats upp till maxtaxans tak 2 575 kronor. (Exemplen anger belopp för år 2024.)

För dig som har begränsat ekonomiskt utrymme kan det fortfarande vara motiverat att lämna in ett underlag så att kommunen kan göra en individuell beräkning och fastställa vilken avgift du ska betala. Du behöver i så fall göra det inom tre veckor från att du fått blanketten ”Underlag för beräkning av avgift”.

Den nya rutinen där full avgift är utgångspunkt gör att ingen riskerar att behöva betala extra i efterskott, eftersom alla har betalat full avgift under tiden eventuell individuell beräkning gjorts. Visar det sig att någon betalat mer än vad deras avgiftsutrymme tillåter, korrigeras avgiften från och med den månad komplett underlag skickats in till kommunen.

Underlaget för beräkning av avgift är, precis som tidigare, endast relevant för de avgifter som ingår i maxtaxan. Avgifter för ”personliga kostnader” ingår exempelvis inte i maxtaxan.

Du som berörs av den nya rutinen för beräkning av avgiftsutrymme får ytterligare information via brev från välfärdsförvaltningen. Den nya rutinen träder i kraft 1 januari 2024.

Publicerad: