Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Temakonferens behandlade den stora vårdomställningen ur skilda perspektiv
Carina Magnusson och Peder Berg från Kommunförbundet svarade på frågor i sin monter.

Carina Magnusson och Peder Berg från Kommunförbundet svarade på frågor i sin monter.

Temakonferens behandlade den stora vårdomställningen ur skilda perspektiv

Under årets temakonferens för God och nära vård jämfördes omställningen av vård och omsorg i Västernorrland med svenska förvarets första helikopterdivision på uppdrag till Somalia för att bekämpa pirater. En utmaning som var svår - men nödvändig och fullt genomförbar.

Runt 230 representanter från bland annat Region Västernorrland, skolväsendet, vård och omsorg i länets sju kommuner, liksom politiker och olika intresseorganisationer deltog i temakonferens 2.0. Det var en utveckling från förra årets arrangemang med fler goda exempel från länet.

– Vi hade lagt ganska mycket fokus på våra egna tankar och behov i Västernorrland i år. Till exempel hade vi en paneldiskussion med lokala röster. Förutom deltagare från politiken, vården och omsorgen var bland annat skolan representerad. Skolan är en jätteviktig del i nära vård-samarbetet, eftersom samverkan kan underlätta skolpersonalens viktiga arbete för att barnen ska må bra i vardagen, säger Linda Strid, programledare för det länsövergripande samarbetet för god och nära vård i Västernorrland.

Lyckas trots pressade förhållanden

Dagens mest omfattande föreläsning gav dock ett externt perspektiv på arbetet med att utveckla helt nya samverkansformer mellan och inom kommuner och regionen.

Det var den före detta stridspiloten och överstelöjtnanten Robert Karjel som jämförde Västernorrlands utmaning med sina egna erfarenheter av ledarskap i komplicerade förändringar. Främst relaterade han till sitt uppdrag inom i förvaret då Sverige för första gången fick en framträdande roll för att bekämpa sjörövare och eskortera mat till svältande i Somalia.

–Jag beskriver verktyg för att få saker att hända i pressande förhållanden genom att bryta ner stora utmaningar till mindre och hanterliga bitar utan att förlora helhetsperspektivet. Vid insatsen i Adenviken var vår helikopterverksamhet präglad av tidigare misslyckanden, men vi lyckades med vårt uppdrag och en viktig drivkraft var att vi fick vara med och eskortera mat till miljontals svältande. Det kan ni som arbetar med sjukvård förstås relatera till, säger han.

Samverkan för kompetensförsörjning

Vid konferensen fanns även utställare på plats för att visa upp sina olika arbetssätt inom ramen för nära vård.

Peder Berg, som är regional processledare för vård- och omsorgscollege vid Kommunförbundet Västernorrland, informerade bland annat om organisationens arbete för god och kvalitativ utbildning inom vårdyrken och kompetensförsörjning till kommuner, regionen och privata vårdgivare.

– I Vård- och omsorgscollege Västernorrland deltar samtliga sju kommuner, Region Västernorrland, fackförbundet Kommunal, privata vårdgivare och utbildare för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter, säger han.

Tankar om förbättringsområden

Bland dem som minglade bland utställarna och deltog i konferensen fanns Anders Englholm, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Härnösands kommun.

– Hos oss i Härnösand har vi många bra utvecklingsarbeten inom nära vård. Bland det vi behöver arbeta mest med just nu är att stärka egenvårdskapaciteten och komma närmare våra hälsocentraler, säger han.

En av konferensdeltagarna från Sundsvalls kommun var verksamhetsutvecklaren Magnus Gerdin.

– En fråga som jag tror vi kan förbättra genom nära vård är hur vi delar information. Vi behöver mer direktkommunikation mellan kommunerna och regionen, säger han.

 

Publicerad: