Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • B-planen med konstgräs på Skyttis öppnas för bokning

B-planen med konstgräs på Skyttis öppnas för bokning

Från och med fredag 15 september kl 09:00 kan den nyinstallerade B-planen på Skyttis bokas via Lokalbokningen, telefon 0660-88 114 eller lokalbokningen@ornskoldsvik.se.

— Det har kommit till vår kännedom att flera föreningar har vattensjuka hemmaplaner som ej är spelbara. Därför har vi med alla till buds stående medel försökt få till en ytterligare möjlighet för föreningar att träna på konstgräs. Fritidsenheten kommer därför, med hjälp av Trafik- och parkavdelningen, sätta upp ett tillfälligt stängsel runt B-planen på Skyttis, som gör att föreningar kan komma igång att träna på planen innan permanent staket är på plats, säger Anette Eikelboom Sällström, chef på fritidsenheten Örnsköldsviks kommun.

B-planen är fortfarande är en byggarbetsplats och entreprenörer arbetar just nu med att sätta upp permanent staketet och belysning runt planen. Det permanenta staketet beräknas vara på plats under vecka 39 och därefter kommer planen att även öppnas för spontanspel.

Planen har belysning under vecka 38 men kan komma att vara avstängd vissa tider under vecka 39 på grund av arbete med belysningen.

Det är viktigt att alla som bokat planen är försiktiga på och utanför planen innan ordinarie staket är färdigställt.

Regler under tiden med tillfälligt staket

  1. Alla bokade tider är avsedda för träning, ej match.
  2. Alla träningar måste vara ledarledda.
  3. På- och avstigning sker på långsidan mot servicebyggnaden.
  4. Ni ombeds vara försiktiga med skott och hålla bollen efter marken så mycket som möjligt för att undvika att bollar hamnar utanför planen. Det tillfälliga staketet har inte samma motståndskraft och höjd för bollar som det permanenta.
  5. Om bollar ändå flyger över måste de hämtas omedelbart, så att de ej är i vägen för trafik.
  6. Flytta inte på arbetsredskap eller annan utrustning som finns kring planen.

Publicerad: