Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Full koll – hjälp till vuxna om ungdomar och alkohol
Testbild

Full koll – hjälp till vuxna om ungdomar och alkohol

Är det verkligen så farligt om en tonåring dricker lite någon gång ibland? Spelar mitt ”nej” ens någon roll? Alkohol och andra droger kan ge negativa konsekvenser på flera olika sätt, inte minst för unga. Som vuxen är det därför viktigt att sätta tydliga gränser. För att stötta föräldrar och andra vuxna i den gränsdragningen, har länsstyrelserna tagit fram kommunikationsmaterialet ”Full koll” som ger relevant information om ungdomar, alkohol och andra droger.

Undersökningar visar att föräldrar och andra vuxnas tydliga gränser när det gäller alkohol och andra droger bidrar till minskad konsumtion bland ungdomar. Den nylanserade webbplatsen Fullkoll.nu hjälper och peppar vuxna att sätta tydliga gränser genom att bidra med konkreta tips och att ge fakta om olika preparat.

Ingen kan ha 100 procent koll på sin tonåring, men det är bra att ge föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till ungas relation till alkohol, lustgas och andra droger. Genom att föräldrar och vuxna har den kunskapen och tryggheten kan det vara lättare att säga nej. Dessutom visar undersökningar att ungdomar uppskattar tydliga gränser.

Läs och hitta information om ungdomar, alkohol och andra droger på webbplatsen Fullkoll.nu Länk till annan webbplats.

Läs mer om det samordna arbetet i länet mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). Länk till annan webbplats.

Publicerad: