Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Kommunen utreder upphandling av personlig assistans

Kommunen utreder upphandling av personlig assistans

Välfärdsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att upphandla extern entreprenör för att utföra personlig assistans. Förvaltningen arbetar nu med att ta fram ett utförligt beslutsunderlag till välfärdsnämnden, innehållande bland annat risk- och konsekvensanalys kopplad till en eventuell verksamhetsövergång.

Något beslut om upphandlad personlig assistans är ännu inte fattat. För att hålla brukare och anhöriga underrättade om den process som inletts, kommer de som idag har personlig assistans i kommunens regi att få information via brev. En informationsträff för berörda är även inplanerad i början av maj.

 

Publicerad: