Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Aktuella händelser
 • Sandupptagningen 2023 är igång

Sandupptagningen 2023 är igång

Vårstädningen av kommunens gator och vägar med sandupptagning och sopning påbörjas söndag 23 april kl 21:00 i centrala Örnsköldsvik. I centrala Örnsköldsvik ingår bland annat Överstan, Nederstan, Valhalla, Lungvik, Sörliden, Salmostaden. Arbetet beräknas pågå under två veckor nattetid mellan kl 21:00 - 06:00, för att undvika störningar så långt det är möjligt för dig som bor, verkar och vistas i området. Dagtid de två första veckorna sker sandupptagning av gång- och cykelvägar, vägar och områden i centrala Örnsköldsvik.

Vid sandupptagning prioriteras gång- och cykelvägar, de centrala delarna av staden samt de vägar som är mest trafikerade. I övrigt sker sandupptagningen i centralort utifrån en stigande turordning som ändras år från år för att det ska bli så rättvist som möjligt.

När sandupptagningen i centrala Örnsköldsvik är klar fortsätter sandupptagningen i centralorten mellan kl 05:00 -23:00. Under perioden mitten på april-juni kommer sandupptagning också utföras i Björna, Gideå, Långviksmon, Trehörningsjö, Husum, Bredbyn, Mellansel, Gottne, Sidensjö, Bjästa, Åmynnet, Köpmanholmen och Bergom.

I samband med sopningen kan det förekomma problem med damm och buller. Därför rekommenderas boende i kommunen som berörs av sandupptagningsarbetet att avvakta med att putsa fönster och annat utomhusarbete tills att arbetet är genomfört.

Turordning för sandupptagning i centralorten 2023:

Gång- och cykelvägar: Arnäsvägen, Järvedsleden, Bonäsvägen, Modovägen, Sundsvägen, Genesåsvägen, Vågsnäsvägen, Bondegatan, Brogatan, Själevadsgatan, Översjälavägen, Målevägen, Järnvägsgatan, Hampnäsvägen, Prästsundsvägen, Järvedsvägen, Sörängetvägen, Götavägen, Gottnevägen och Krokvägen.

Centrala Örnsköldsvik och centralortens områden enligt följande ordning:

 1. Centrum
 2. Svartby, Brösta, Arnäsvall och Gimåt
 3. Hallbacken, Sund, Domsjö och Svedjeholmen
 4. Järved och Bonäset
 5. Varvet och Hörnett
 6. Ås, Själevad och Överhörnäs
 7. Kroksta och Gullänget

När sandupptagningen är klar i områdena fortsätter arbetet på följande huvudvägar: Järvedsleden, Bonäsvägen, Modovägen, Översjälavägen, Gottnevägen, Hampnäsvägen, Mycklingsvägen, Målevägen, Krokstavägen, Gimåtvägen, Fågelvägen, Arnäsvägen, Brogatan, Vetevägen, Sundsvägen, Genesåsvägen, Vågsnäsvägen, Domsjövägen.

Publicerad: