Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Planeringsstrategi antagen för översiktsplanering i Örnsköldsviks kommun

Planeringsstrategi antagen för översiktsplanering i Örnsköldsviks kommun

Den 27 februari 2023 antog kommunfullmäktige planeringsstrategin för översiktsplanering i Örnsköldsviks kommun. Planeringsstrategin är ett verktyg för att hålla översiktsplanen aktuell. Planeringsstrategin visar bland annat kommunens ställningstagande till den fortsatta översiktsplaneringen.

Strategin i sig innebär ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras. Till exempel ska kommunen i planeringsstrategin beskriva om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Planeringsstrategin är ett politiskt strategiskt dokument och ska antas av kommunfullmäktige. Kommunen beslutar själv om den strategiska inriktningen av översiktsplaneringen. Den ska antas under de två första åren efter ordinarie val.

Bedömningen är att en ny översiktsplan ska tas fram. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjades 2020. Den nya översiktsplanen beräknas att bli antagen av kommunfullmäktige under 2025.

Illustration över en process.

Boverkets bild av processen för översiktsplanering.

Arbetet med att upprätta och ändra planen pågår. Anledningen till att kommunen nu tar fram en planeringsstrategi är ändrad lagstiftning.

Planeringsstrategin regleras av Plan och bygglagen 3 kap 23§. Här kan du ta del av Plan och bygglagen, se kapitel 3 paragraf 23 för Översyn av planens aktualitet. Länk till annan webbplats.

Publicerad: