Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Inmätning av fastighetsgränser samt byggnationer

Inmätning av fastighetsgränser samt byggnationer

För att uppdatera kommunkartan med korrekt information utför Lantmäterienheten fältarbete i form av inmätningar av en del fastighetsgränser samt byggnationer runt om i kommunen. Fastighetsgränser mäts endast in under tjäl- och snöfri period medan byggnationer kommer att mätas in under hela året.

Berörda fastighetsägare blir notifierade via utskick med mer information.

Publicerad: