Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Efterhandsdebitering av tillsynstaxan för offentlig livsmedel- och foderkontroll

Efterhandsdebitering av tillsynstaxan för offentlig livsmedel- och foderkontroll

Den 1 april 2021 infördes ändringar i flera svenska lagar som berör livsmedelskontroll, för att anpassa de svenska lagarna till EU:s kontrollförordning. En av förändringarna innebär att efterhandsdebitering av livsmedelskontroll införs.

Miljö och hälsoenheten har därför reviderat taxan för livsmedel- och foderkontroll, en förändring som bland annat innebär att det införs efterhandsdebitering. Idag debiteras alla verksamheter en årlig avgift i början av året men från och med den 1 januari 2023 ska avgift debiteras först efter utförd kontroll.

— På det här sättet blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och ger företagen en tydligare bild av vad de betalar för. Vi på miljö- och hälsoenheten ser mycket positivt på detta, säger Minna Kraatari, miljöinspektör, Örnsköldsviks kommun.

Den andra förändringen ger kommunen möjlighet att ta ut avgift för inköp under dold identitet. Syftet med detta är att effektivt kunna kontrollera livsmedel och andra produkter som erbjuds till försäljning, särskilt när det gäller handel genom distanskommunikation såsom internet-handel.

Den nya taxan för livsmedel- och foderkontroll börjar gälla från och med den 1 januari 2023.

Publicerad: