Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Nationell brukarundersökning individ- och familjeomsorg

Nationell brukarundersökning individ- och familjeomsorg

I september genomförs en nationell undersökning riktad till vårdnadshavare och ungdomar som har kontakt med socialtjänsten.

Under veckorna 35-39 deltar kommunen i Sveriges kommuner och regioners nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen. Det innebär att du efter kontakt med din socialsekreterare kan bli erbjuden att svara på en digital enkät om information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet.

Eftersom undersökningen är en viktig del i verksamhetens arbete med ständiga förbättringar, hoppas vi att du som blir tillfrågad vill delta i enkäten och bidra med dina synpunkter.

Publicerad: