Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Algblommning - bra att veta

Algblommning - bra att veta

Vad är algblomning?

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag. De uppträder främst under högsommaren och hösten. Vissa algblomningar består av arter som kan producera gifter och som kan innebära hälsorisker både för människor och djur.

Algblomningar kan se mycket olika ut. Vattnet kan bland annat vara grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt, tydligt grumligt och/eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Är algblomning giftigt?

Du kan inte se med blotta ögat om en algblomning är giftig eller inte.

För vuxna människor är risken liten att drabbas av förgiftning. Barn (speciellt småbarn) är en riskgrupp eftersom de ofta får i sig kallsupar. De har inte samma förmåga att hålla munnen stängd och kan därför oavsiktligt få i sig ganska stora vattenmängder. Små barn bör därför hållas ifrån vatten med algblomning.

De första symptomen vid förgiftning hos människa och djur brukar ofta visa sig några timmar efter bad. Vanliga symptom är

  • hudutslag och klåda
  • besvär i ögonen, till exempel röda ögon och att det kliar
  • huvudvärk
  • magsjuka med illamående, kräkningar och diarré
  • feber
  • muskelsvaghet

Kontakta vården eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.

Alggifterna förstörs inte av kokning, så använd inte vattnet till matlagning. Koka till exempel inte potatis i vatten med algblomning.

Djur

Husdjur och vilda djur är de grupper som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker vattnet kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Djur som går ut i vattnet och som sedan slickar sig löper mycket stor risk att drabbas av förgiftningssymptom. Det kan räcka med att hunden slickar sina tassar för att drabbas av allvarliga besvär.

Avråder från bad

Miljö- och hälsoenheten avråder från bad i vatten där alger blommar, men även en tid efter när blomningen avtagit.

Det är viktigt att du alltid gör en egen bedömning om det är lämpligt att du, barn eller djur vistas vid vattnet eller badar.

Om du upptäcker en algblomning

Meddela kommunen via kontaktcenter, 0660-880 00 alternativt kontaktcenter@ornskoldsvik.se.

Kontakta även informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) om algblomningen är i havet eller vid kusten. På ICBVs hemsida går det att se inrapporterade observationer av algblomning.

Mer information om algblommning på havs- och vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Rapportera algblomning till Informationscentralen för Bottniska viken, se kontaktuppgfter på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om algförgifning på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Publicerad: