Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Höjning av bostadstillägg och minimibelopp från och med augusti - omräkning av inkomstprövade avgifter

Höjning av bostadstillägg och minimibelopp från och med augusti - omräkning av inkomstprövade avgifter

Den 14 juni beslutade riksdagen att:

  • bostadstillägget till pensionärer ska höjas och,
  • att minimibeloppet när avgifter enligt socialtjänstlagen bestäms också ska höjas.

Bostadstillägget till pensionärer höjs med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta, per månad. Även minimibeloppen höjs med motsvarande summor. Minimibeloppen höjs för att säkerställa att pensionärer som har låga inkomster och betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen ska få del av höjningen av bostadstillägget.

Detta gäller för avgifter för augusti och framåt.

Kommunen kommer att göra om alla beräkningar för de avgifter som detta rör. Allas avgifter kommer inte att påverkas. Det beror på hur stort avgiftsutrymme du har. Du som har en inkomstbeprövad avgift, för till exempel hemtjänst, kommer att få ett nytt avgiftsbeslut i slutet av augusti. I beslutet ser du om riksdagens ändring påverkar din avgift eller inte.

Första gången det kan vara skillnad på fakturan är på den faktura som kommer i september, eftersom den avser avgift för augusti.

Publicerad: