Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Nu kan du ta del av välfärdsförvaltningens senaste patientsäkerhetsberättelse

Nu kan du ta del av välfärdsförvaltningens senaste patientsäkerhetsberättelse

Kommunen ska, i egenskap av vårdgivare, bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att förebygga att de som tar del av kommunens insatser drabbas av vårdskador. Kommunen är också skyldig att upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur arbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har nåtts. Patientsäkerhetsberättelsen för 2021 godkändes vid omsorgsnämndens sammanträde 16 mars 2022.

Här kan du ta del av dokumentet i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Publicerad: