Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Nya lekparker på gång på Rågvägen och Hallbacken - se skisserna

Nya lekparker på gång på Rågvägen och Hallbacken - se skisserna

illustration över en lekplats

Illustrationsplan över Rågvägens lekplats. Med reservation för ändringar. Skogen och berget bidrar med många redan befintliga lekvärden. Genom att lägga till lekutrustning har vi breddat utbudet av lek. Lekplatsen har fått temat ”den livfulla naturen”.

Kommunen arbetar under 2022-2023 med att förnya lekplatserna på Rågvägen och Hallbacken i Sund. Målet är att skapa förutsättningar till gemenskap, lek och lärande med barn i åldern 0-12 år särskilt i åtanke.

Rågvägens lekplats har efter dialogen 2022, med barn och vuxna boende i närområdet, fått en ny utformning och innehåll inspirerat av de synpunkter och idéer som kommit in. Temat för lekplatsen är ”den livfulla naturen”. Bland annat kommer det att finnas möjlighet att klättra på en klätterställning och på klättergrepp, gräva i sandlådan, gunga, utforska berget, träffa andra leksugna, bygga kojor och plocka blommor. Delar av lekplatsen blir tillgänglighetsanpassad och platsens karaktärsfulla bergknalle och skogsdunge kommer att behållas för att stimulera till spontan lek. Byggnationen startade under 2022 och beräknas vara klar hösten 2023. Under byggtiden är lekplatsen avstängd för besökare. Viss röjning av sly och träd kommer att ske för att skapa mysiga rum med plats för lek och fantasi och för att hålla efter skötseln på platsen.

Hallbackens lekplats ska också omformas och står på tur efter Rågvägen. Just nu pågår planering och skissande, med inspiration från de synpunkter och tankar som kommit från barn och vuxna i området. Naturlek är ett ledord och platsens naturliga kvaliteter blir en viktig stomme, så som terrängen, träd och blåbärsris. Det tillförs även fler upplevelser och utmaningar för kropp och knopp. Rofyllda inslag och sittplatser är också prioriterat. Det mesta av arbetet med Hallbackens lekplats beräknas utföras under 2023.

Skiss över en lekpark och området runtomkring.

Illustrationsplan Hallbackens naturmötesplats. Med reservation för ändringar. Hallbacken blir kommunens pilotprojekt i utvecklingen av så kallade naturmötesplatser. Hallbacken är mycket inspirerad av konceptet ”lekotoper”, utvecklat i Örebro kommun i samarbete med experter på barns lek och utveckling. Här vill vi fokusera mindre på klassiska lekredskap och mer på barnens egna drivkrafter att leka, utforska, utmana och fantisera.

— Ett mål är att skapa möjligheter för att lek uppstår och förlängs även utanför själva lekplatserna och kopplingen mellan Hallbackens lekplats, Rågvägens lekplats och den populära fotbollsplanen i sydväst förstärks. Konceptet är därför ”lekstråk” och ”samspel”. Med ett lekstråk vill vi tillföra fler punkter som triggar både fantasi och rörelseglädje. Kanske hittas lekkamrater vid en knytpunkt, eller mitt i leken, säger Anneli Bartholdsson, Landskapsarkitekt Örnsköldsviks kommun.

Skiss över lekstråk.

Skiss över lekstråket mellan Rågvägen, Hallbacken och fotbollsplanen. Med reservation för ändringar. Konceptet ”samspel” syftar till att förstärka möjligheten till lek, sport, aktivitet och möten. Genom att tillföra lek- och aktivitetselement samt framhäva befintliga naturstrukturer skapas ett sammanhängande stråk som erbjuder lekvärden samt sociala värden.

Sommaren 2022 rustades vindskyddet vid fotbollsplanen upp och området i skogen runtomkring rensades på skräp. Ytterligare insatser och tillägg kommer att ske under 2023, bland annat finns planer på en ny grill och ett nytt bänkbord.

Illustrationerna på den här sidan är skisser. Därför kan utformning och innehåll förändras efter publicering av dessa bilder.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta projektledare Anneli Bartholdsson via telefon: 0660-88729 eller e-post: anneli.bartholdsson@ornskoldsvik.se.

Publicerad: