Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Vill du bli god man för en ensamkommande ung person?

Vill du bli god man för en ensamkommande ung person?

Många människor är på flykt i ett oroligt världsläge. Familjer splittras och ibland kommer barn och ungdomar ensamma till ett helt nytt land. Genom ett uppdrag som god man blir du en viktig vuxen till stöd för en ung person.

Barn som har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare har rätt till en god man som i vårdnadshavares och förmyndares ställe ska bevaka deras intressen och vårda deras angelägenheter.

Som världsläget ser ut idag kan det komma att finnas ett behov av gode män för ensamkommande barn i Örnsköldsviks kommun. Därför söker kommunen nu dig som är intresserad av ett uppdrag där din insats skapar stor nytta för en ung medmänniska.

Uppdraget som god man samordnas av överförmyndarenheten i Umeåregionen. Mer information om uppdraget som god man för ensamkommande hittar du här, välkommen med din intresseanmälan. Länk till annan webbplats.Publicerad: