Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Nationell brukarundersökning vecka 35-39

Nationell brukarundersökning vecka 35-39

Under veckorna 35-39 deltar Örnsköldsviks kommun i Sveriges Kommuner och Regioners nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen. Det innebär att du efter kontakt med din socialsekreterare kan bli erbjuden att svara på en digital enkät om information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Undersökningen är en viktig del i verksamhetens arbete med ständiga förbättringar. Stort tack på förhand till dig som väljer att medverka!

Publicerad: