Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Matsvinn i skolan - resultat och åtgärder
illustration över ett stapeldiagram för matsvinn i skolan

Tallrikssvinn per elev, vecka och gram. Mätresultat från 2020.

Matsvinn i skolan - resultat och åtgärder

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Matsvinn är den mat som slängs i onödan, som hade kunnat ätas om den hanterats på rätt sätt. I FN:s globala mål för hållbar utveckling- Agenda 2030, finns målet att det globala matsvinnet ska halveras från 2015 till 2030.

För att Örnsköldsviks kommun ska nå målet med att minska matsvinnet, måste problematiken kring matsvinnet synliggöras runt omkring oss. Att kasta mat är inte hållbart, exempelvis hade varje krona som hamnar i avfallshinken på grund av matsvinn, istället kunnat läggas på bättre råvaror.

Inom Örnsköldsviks kommun, båda inom skola, förskola och äldreomsorg utförs varje höst en större matsvinnsmätning för att synliggöra matsvinnet. I skolan mäts serveringssvinn, vilket är den mat som aldrig nått elevens tallrik, samt tallrikssvinn, den mat som eleven skrapar av tallriken efter måltiden. Mätningarna under de senaste åren har visat en stabil minskning av matsvinnet inom skolan men den senaste mätningen bryter trenden och visar en måttlig ökning under 2020. Det totala matsvinnet uppgick till 244 gram per elev och vecka, vilket är en ökning med sju procent sen föregående år. Sammanställningen 2020 visade dock en minskning av tallrikssvinnet. Eleverna kastade 96 gram mat per elev och vecka, en minskning med nio procent från året innan.

— Det är ett bra resultat men vi behöver tillsammans bli bättre. Som förälder kan man komma ihåg att påminna sina barn och ungdomar att gå tillbaka och ta mer mat, istället för att ta för mycket som sedan kastas, vilket såklart också gäller för oss vuxna, säger Frida Ingelsson, kostutvecklare, kostavdelningen, Örnsköldsviks kommun.

Åtgärder som kostavdelningen arbetar med för att minska matsvinnet i skolan:

  • erbjuda försäljning av tillfälligt matöverskott till de kommunmedborgare som har tillgång till serveringsstället på kommunens Det innebär att exempelvis elever och personal kan köpa med sig en matlåda efter avslutad servering när det finns mat över.
  • införa alternativrätter. Allt fler kök i kommunen serverar dagligen två eller tre alternativ. Alternativrätterna består ibland helt eller delvis av rester från tidigare serveringar.
  • Informera och engagera, tillsammans kan vi minska matsvinnet.

Kostavdelningens arbete fortsätter med att hitta fler sätt till ett minskat matsvinn. Ny mätning på matsvinnet kommer genomföras hösten 2021.

Publicerad: