Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Testbild

Bron över Galasjöån längs väg 32121 är avstängd tills vidare

Bro över Galasjöån avstängd tills vidare

Sedan 10 mars 2021 är bron vid Galasjöån längs väg 32121 avstängd för trafik. Efter att ha gjort en skadeutredning på en av broarna över Galasjöån gör Trafikverket bedömningen att bron ska vara stängd för fordonstrafik tills vidare.

Anledningen är att konstruktionen är skadad. Boende längs vägen och andra som rör sig i området får istället välja alternativ sträckning för att nå väg 348.

Trafikverket kommer att göra ytterligare en inspektion av bron under sommaren 2021. Under sensommaren eller hösten 2021 kommer Örnsköldsviks kommun, tillsammans med Trafikverket, att utvärdera olika tekniska lösningar och därefter fatta beslut om brons framtid.

Publicerad: