Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Projektet Gång- och cykelväg Bodum

Byggnationen för projektet Gång- och cykelväg Bodum startade våren 2020 och planeras att färdigställas under sommaren 2021. Nu är arbetet igång igen efter vinteruppehåll.

Information om projektet: Örnsköldsviks kommun och Trafikverket bygger en gång- och cykelväg längs väg 1060, Kabyssvägen till Dekarsökorset. Kommunen (ansvarar för sträckan Kabyssvägen - Norra Skepparvägen) och Trafikverket (ansvarar för sträckan Norra Skepparvägen- Dekarsövägen) har tagit fram en bygghandling för hela sträckan. Projektet är ett samarbetsprojekt där Trafikverket är byggherre och tilldelad entreprenör är NCC.

Vägsträckan har en rad trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem som kommunen tillsammans med Trafikverket förbättrar i projektet med målsättning att:

  • Öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
  • Förbättra tillgängligheten för oskyddade trafikanter
  • Främja resor med kollektivtrafiken
  • Skapa en hållbar boendemiljö längs väg 1060

Till dess att den nya gång och cykelvägen är färdig ska allmänheten tänka på följande:

  • Anpassa hastigheten
  • Passera Bonäsvägen/väg 1060 på utmarkerade platser
  • Välj att gå och cykla på strandpromenaden istället för väg 1060
  • Kör inte om bussar som stannat för av och påstigande passagerare

Mer information om projektet hittar du på Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats

Publicerad: