Länk till startsidan

Välkommen till
Örnsköldsviks kommun

Samiskt tema på träffpunkter

24 maj 2022


Som en del i arbetet för att stärka språk och kultur för den samiska minoriteten arrangerar kommunens träffpunkter, i samarbete med Orrestaare Saemien Sibrie/Örnsköldsviks sameförening, aktivitetsdagar med samiskt tema vid tre tillfällen.