Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information om uteisbanorna på Skyttis och Kempevallen

I vinter kommer inte rundbanan på Skyttis och minirinken på Kempevallen att spolas upp för skridsdskoåkning. Detta är en av flera åtgärder för att sänka kommunens kostnader eftersom det ekonomiska läget är ansträngt.

Övriga natur- och skolisbanor och Allmänhetens åkning i våra ishallar kommer inte att påverkas utan skötas som tidigare år. På Sörliden finns det en naturisbana i Trippeltrixparken och i Hörnett en skolisbana vid Hållängetskolan.

Kommunens ekonomi är inte i balans och därför är beslut tagna om besparingar för att dels försöka åtgärda kostnadsutvecklingen i år och dels för att få en budget i balans för 2020. Beslutet om att inte spola upp isbanan på Skyttis är taget för att kultur- och fritidsavdelningen har i uppdrag att bidra till att kommunens ekonomi förbättras och för att få driftsbudgeten för Skyttis att hålla, något som varit svårt de senaste åren.

Kultur- och fritidsavdelningen har prioriterat underhåll av olika anläggningar på Skyttis samt bytt ut en del av den gamla maskinparken och det görs med hjälp av investeringsmedel. Investeringarna betalas sedan av precis som man gör med ett privat lån och då belastas driftsbudgeten för Skyttis hårdare. Om vi lägger till att energikostnaderna också ökar så har kultur- och fritidsavdelningen tvingats till neddragningar och omdisponering av budget. Områden som inte nyttjas så frekvent av medborgare, föreningar och skolor får då stå tillbaka. Besparingen på rundbanan tillsammans med en minirink beräknas till 100 000 kronor och åtgärden hjälper till att klara driften för hela Skyttisområdet.

Inför 2020 ska kultur- och fritidsavdelningen spara tre miljoner kronor och då kommer fler verksamhetsområden att drabbas eftersom pengarna inte räcker till att bedriva verksamhet i samma omfattning som tidigare år.

Läs mer om kommunens ekonomiska läge.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Strömqvist

2019-12-03

 Kontakta oss

Anette Eikelboom-Sällström
0660 - 880 38
Skicka e-post