Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Vistelseförbud på tre platser i staden under Valborg

Drönarbild: Södra infarten till Örnsköldsvik med rondellplan

Under valborg- första maj införs tillfälligt vistelseförbud på tre platser i centrala Örnsköldsvik

Rondellplan, Paradisgaraget samt parkeringsområdet vid Fjällräven center är de platser där kommunen utfärdat vistelseförbud, kvälls- och nattetid under Valborg-första maj.

På grund av det allvarliga smittläget har Örnsköldsviks kommun fattat beslut om att det blir förbjudet för allmänheten att vistas på ett antal platser i kommunen vid Valborg. Det handlar om parkeringen vid Rondellplan, Paradisgaraget samt parkeringsområdet vid Fjällräven center. Förbudet kommer att gälla den 30 april kl 20:00-1 maj 06:00 samt den 1 maj kl 20:00-2 maj 06:00.

– Detta är tre områden där det finns en påtaglig risk att många personer kan komma att samlas, och vi vill förhindra sådana samlingar där det kan bli trängsel när nu smittläget är så allvarligt i Örnsköldsvik, säger kommundirektör Magnus Haglund.

– Att begränsa människors rörelsefrihet är inte något som vi önskar oss, men när smittspridningen har tagit fart i Örnsköldsvik just inför Valborg behöver vi använda oss av denna möjlighet till förbud, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén. Jag vill också uppmana människor att ta sitt individuella ansvar och bara umgås med sina närmaste och inte medverka till ytterligare smittspridning. Alla måste ta sitt ansvar, det finns ingen som står utanför i denna pandemi.

Örnsköldsviks kommun fattar beslutet med grund i lagen (2021:4) och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 som trädde ikraft i år och som gäller till i slutet av september. Kommunen har samrått med både det regionala smittskyddet och Folkhälsomyndigheten inför beslut.

Vid överträdelse kan böter utfärdas på plats med upp till 2 000 kronor.

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19länk till annan webbplats

Beslut angående förbud att vistas i en park, på en badplats eller på annan liknande särskilt angiven plats (Rondellplan, Paradisgaraget och Arenaområdet).

 

Kommunstyrelsen i Örnsköldsviks kommun beslutar att föreskriva att allmänheten inte får vistas på angivna platser i och i anslutning till Rondellplan, Paradisgaraget och Arenaområdet, se bifogade kartor. Förbud mot att vistas på angivna platser gäller från fredagen den 30 april 2021 kl. 20.00 till och med lördagen den 1 maj 2021 kl. 06.00 samt lördagen den 1 maj 2021 kl. 20.00 till och med söndagen den 2 maj 2021 kl. 06.00.

Den som bryter mot föreskriften om förbud att vistas på ovan angivna platser kan komma att dömas till penningböter enligt

24 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Beslutet hindrar inte vistelse som är föranledd av platsens drift, underhåll eller liknande.


Vistelseförbud Arenaområdet karta
Vistelseförbud Rondell
Vistelseförbud Paradisgaraget karta

Publicerad: