RSS från Världsklass Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik.4.236be8821556d0e7c8d2d23e.html RSS från Världsklass Örnsköldsvik sv SiteVision 4.5.5 Wed, 15 May 2019 08:37:29 +0200 Nya tekniska utbildningar på Yrkeshögskolan i Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/nyatekniskautbildningarpayrkeshogskolaniornskoldsvik.5.4bd034ce16a597e1a761d095.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/nyatekniskautbildningarpayrkeshogskolaniornskoldsvik.5.4bd034ce16a597e1a761d095.html Mon, 29 Apr 2019 10:44:17 +0200 Fortsatt utveckling av den digitala plattformen Ta plats i Övik http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/fortsattutvecklingavdendigitalaplattformentaplatsiovik.5.4bd034ce16a597e1a762164.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/fortsattutvecklingavdendigitalaplattformentaplatsiovik.5.4bd034ce16a597e1a762164.html Thu, 25 Apr 2019 08:54:18 +0200 Vetenskapscafé som ska göra forskning mer tillgängligt http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/vetenskapscafesomskagoraforskningmertillgangligt.5.6697f50016a4ba8587d215a.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/vetenskapscafesomskagoraforskningmertillgangligt.5.6697f50016a4ba8587d215a.html