Utbildning och barnomsorg http://www.ornskoldsvik.se/aktuellaartiklarfranornskoldsvikskommun.4.1728c122136cd1dcf832a1b.html RSS från aktuelltkategorin Utbildning och barnomsorg sv Örnsköldsviks kommun SiteVision 4.5.5 Mon, 13 May 2019 10:38:39 +0200 21-27 maj Nätra musikvecka http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/kulturskola/aktuelltkulturskola/aktuelltinomkulturskolan/aktuelltinomkulturskola/2127majnatramusikvecka.5.4bd034ce16a597e1a761d519.html http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/kulturskola/aktuelltkulturskola/aktuelltinomkulturskolan/aktuelltinomkulturskola/2127majnatramusikvecka.5.4bd034ce16a597e1a761d519.html Mon, 13 May 2019 10:31:50 +0200 14 - 15 maj  elevturné i Moälven arbetslag http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/kulturskola/aktuelltkulturskola/aktuelltinomkulturskolan/aktuelltinomkulturskola/1415majelevturneimoalvenarbetslag.5.4bd034ce16a597e1a761d49e.html http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/kulturskola/aktuelltkulturskola/aktuelltinomkulturskolan/aktuelltinomkulturskola/1415majelevturneimoalvenarbetslag.5.4bd034ce16a597e1a761d49e.html Mon, 13 May 2019 10:29:08 +0200 15 maj   El Sistema Vänstay http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/kulturskola/aktuelltkulturskola/aktuelltinomkulturskolan/aktuelltinomkulturskola/15majelsistemavanstay.5.4bd034ce16a597e1a761d48b.html http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/kulturskola/aktuelltkulturskola/aktuelltinomkulturskolan/aktuelltinomkulturskola/15majelsistemavanstay.5.4bd034ce16a597e1a761d48b.html Wed, 08 May 2019 12:01:33 +0200 18 maj - Kulturskolan på stan http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/kulturskola/aktuelltkulturskola/aktuelltinomkulturskolan/aktuelltinomkulturskola/18majkulturskolanpastan.5.4bd034ce16a597e1a7612d3d.html http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/kulturskola/aktuelltkulturskola/aktuelltinomkulturskolan/aktuelltinomkulturskola/18majkulturskolanpastan.5.4bd034ce16a597e1a7612d3d.html Wed, 08 May 2019 09:37:19 +0200 24-25 maj Musical Highlights http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/kulturskola/aktuelltkulturskola/aktuelltinomkulturskolan/aktuelltinomkulturskola/2425majmusicalhighlights.5.4bd034ce16a597e1a76128fb.html http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/kulturskola/aktuelltkulturskola/aktuelltinomkulturskolan/aktuelltinomkulturskola/2425majmusicalhighlights.5.4bd034ce16a597e1a76128fb.html