Aktuellt inom Kommun och politik http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik.4.1728c122136cd1dcf8329fb.html sv SiteVision 4.5.5 Tue, 21 May 2019 13:46:02 +0200 Ekonomisk prognos för 2019 betydligt sämre än budget http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ekonomiskprognosfor2019betydligtsamreanbudget.5.5851fe9216ad0d1461719dc.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ekonomiskprognosfor2019betydligtsamreanbudget.5.5851fe9216ad0d1461719dc.html Wed, 15 May 2019 16:41:33 +0200 Information från omsorgsnämnden 15 maj http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfranomsorgsnamnden15maj.5.4bd034ce16a597e1a7621dae.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfranomsorgsnamnden15maj.5.4bd034ce16a597e1a7621dae.html Wed, 15 May 2019 08:43:29 +0200 Information från humanistiska nämnden 14 maj http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfranhumanistiskanamnden14maj.5.4bd034ce16a597e1a761f35a.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfranhumanistiskanamnden14maj.5.4bd034ce16a597e1a761f35a.html Tue, 07 May 2019 19:02:59 +0200 Information från kommunstyrelsen 7 maj http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfrankommunstyrelsen7maj.5.4bd034ce16a597e1a76109b1.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfrankommunstyrelsen7maj.5.4bd034ce16a597e1a76109b1.html Mon, 06 May 2019 09:00:00 +0200 Toppfrågor på agendan vid kommunens Europadag 9 maj http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/toppfragorpaagendanvidkommunenseuropadag9maj.5.784db62616954edf5c44bd19.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/toppfragorpaagendanvidkommunenseuropadag9maj.5.784db62616954edf5c44bd19.html Thu, 02 May 2019 14:40:43 +0200 Tre företag samverkar kring utveckling av Varvskajen http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/treforetagsamverkarkringutvecklingavvarvskajen.5.4bd034ce16a597e1a7654de.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/treforetagsamverkarkringutvecklingavvarvskajen.5.4bd034ce16a597e1a7654de.html Mon, 29 Apr 2019 08:51:09 +0200 Europadag med högaktuella EU-frågor på agendan http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/europadagmedhogaktuellaeufragorpaagendan.5.4bd034ce16a597e1a762070.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/europadagmedhogaktuellaeufragorpaagendan.5.4bd034ce16a597e1a762070.html Mon, 29 Apr 2019 08:00:12 +0200 Webbsändning av kommunfullmäktige 29 april klockan 13.00 http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/webbsandningavkommunfullmaktige29aprilklockan1300.5.6697f50016a4ba8587d3578.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/webbsandningavkommunfullmaktige29aprilklockan1300.5.6697f50016a4ba8587d3578.html Tue, 16 Apr 2019 16:10:16 +0200 Örnsköldsviks befolkningsprognos 2019–2028 http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ornskoldsviksbefolkningsprognos20192028.5.784db62616954edf5c454485.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ornskoldsviksbefolkningsprognos20192028.5.784db62616954edf5c454485.html Tue, 02 Apr 2019 18:03:38 +0200 Information från kommunstyrelsen den 2 april http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfrankommunstyrelsenden2april.5.784db62616954edf5c435dfe.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfrankommunstyrelsenden2april.5.784db62616954edf5c435dfe.html Mon, 01 Apr 2019 07:00:17 +0200 Tyck till om den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/tycktillomdenfordjupadeoversiktsplanenforornskoldsvikscentralort.5.784db62616954edf5c42ce63.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/tycktillomdenfordjupadeoversiktsplanenforornskoldsvikscentralort.5.784db62616954edf5c42ce63.html Thu, 28 Mar 2019 11:42:10 +0100 Öppet samråd om kulturpolitisk policy för nationella minoriteter 2 april http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/oppetsamradomkulturpolitiskpolicyfornationellaminoriteter2april.5.784db62616954edf5c42a3f8.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/oppetsamradomkulturpolitiskpolicyfornationellaminoriteter2april.5.784db62616954edf5c42a3f8.html Thu, 28 Mar 2019 09:05:58 +0100 Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitet tecknar samverkansavtal http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ornskoldsvikskommunochmittuniversitettecknarsamverkansavtal.5.784db62616954edf5c429b23.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ornskoldsvikskommunochmittuniversitettecknarsamverkansavtal.5.784db62616954edf5c429b23.html Wed, 27 Mar 2019 10:27:09 +0100 Omval till kommunfullmäktige i Falun – möjligt att förtidsrösta i Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/omvaltillkommunfullmaktigeifalunmojligtattfortidsrostaiornskoldsvik.5.784db62616954edf5c426150.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/omvaltillkommunfullmaktigeifalunmojligtattfortidsrostaiornskoldsvik.5.784db62616954edf5c426150.html Tue, 05 Mar 2019 19:27:43 +0100 Information från kommunstyrelsen 5 mars http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfrankommunstyrelsen5mars.5.7d5dfd1e1685588896963766.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfrankommunstyrelsen5mars.5.7d5dfd1e1685588896963766.html Wed, 27 Feb 2019 15:06:01 +0100 Nytt nummer av Nolaskogs http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/nyttnummeravnolaskogs.5.7d5dfd1e1685588896953b57.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/nyttnummeravnolaskogs.5.7d5dfd1e1685588896953b57.html Mon, 25 Feb 2019 17:12:37 +0100 Välförtjänta miljöpristagare uppmärksammades http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/valfortjantamiljopristagareuppmarksammades.5.7d5dfd1e1685588896949c49.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/valfortjantamiljopristagareuppmarksammades.5.7d5dfd1e1685588896949c49.html Wed, 20 Feb 2019 17:13:48 +0100 Stämningsfullt inträde i samiskt förvaltningsområde http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/stamningsfulltintradeisamisktforvaltningsomrade.5.7d5dfd1e1685588896947cd7.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/stamningsfulltintradeisamisktforvaltningsomrade.5.7d5dfd1e1685588896947cd7.html Wed, 20 Feb 2019 13:28:21 +0100 Översyn av det politiska systemet och delar av förvaltningsorganisationen http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/oversynavdetpolitiskasystemetochdelaravforvaltningsorganisationen.5.7d5dfd1e1685588896947483.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/oversynavdetpolitiskasystemetochdelaravforvaltningsorganisationen.5.7d5dfd1e1685588896947483.html Wed, 20 Feb 2019 13:24:13 +0100 Förslag till ny vision och nya mål för Örnsköldsviks kommun http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/forslagtillnyvisionochnyamalforornskoldsvikskommun.5.7d5dfd1e16855888969477f3.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/forslagtillnyvisionochnyamalforornskoldsvikskommun.5.7d5dfd1e16855888969477f3.html Tue, 12 Feb 2019 08:52:42 +0100 EU-politiker gästar Europadag i Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/eupolitikergastareuropadagiornskoldsvik.5.7d5dfd1e1685588896929439.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/eupolitikergastareuropadagiornskoldsvik.5.7d5dfd1e1685588896929439.html Fri, 08 Feb 2019 09:50:27 +0100 Fler artiklar i Evolve nr 5 - webbmagasinet om utveckling http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/flerartiklarievolvenr5webbmagasinetomutveckling.5.7d5dfd1e16855888969210e3.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/flerartiklarievolvenr5webbmagasinetomutveckling.5.7d5dfd1e16855888969210e3.html Fri, 08 Feb 2019 08:00:04 +0100 Utställning "Schyssta killar" i Kronan http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/utstallningschysstakillarikronan.5.7d5dfd1e168558889692857a.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/utstallningschysstakillarikronan.5.7d5dfd1e168558889692857a.html Tue, 05 Feb 2019 17:35:19 +0100 Information från kommunstyrelsen den 5 februari http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfrankommunstyrelsenden5februari.5.7d5dfd1e168558889692935e.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfrankommunstyrelsenden5februari.5.7d5dfd1e168558889692935e.html Tue, 05 Feb 2019 16:55:28 +0100 Kommunens ekonomiska resultat 2018 blev 40 miljoner kronor http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunensekonomiskaresultat2018blev40miljonerkronor.5.7d5dfd1e1685588896928f8f.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunensekonomiskaresultat2018blev40miljonerkronor.5.7d5dfd1e1685588896928f8f.html Wed, 30 Jan 2019 09:34:29 +0100 Örnsköldsviks kommun uppmärksammar inträdet i samiskt förvaltningsområde http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ornskoldsvikskommunuppmarksammarintradetisamisktforvaltningsomrade.5.7d5dfd1e168558889691c04e.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ornskoldsvikskommunuppmarksammarintradetisamisktforvaltningsomrade.5.7d5dfd1e168558889691c04e.html Thu, 17 Jan 2019 15:59:56 +0100 Kommunfullmäktiges sammanträde måndag 28 januari 2019 ställs in http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunfullmaktigessammantrademandag28januari2019stallsin.5.7d5dfd1e16855888969195d.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunfullmaktigessammantrademandag28januari2019stallsin.5.7d5dfd1e16855888969195d.html Mon, 14 Jan 2019 07:59:07 +0100 Nominera årets utvecklingssatsning http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/nomineraaretsutvecklingssatsning.5.893164c167b47ab8c318b49.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/nomineraaretsutvecklingssatsning.5.893164c167b47ab8c318b49.html Tue, 08 Jan 2019 17:49:38 +0100 Information från kommunstyrelsen 8 januari http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfrankommunstyrelsen8januari.5.893164c167b47ab8c314186.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/informationfrankommunstyrelsen8januari.5.893164c167b47ab8c314186.html Fri, 21 Dec 2018 10:29:07 +0100 Positivt resultat i SCB:s medborgarundersökning http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/positivtresultatiscbsmedborgarundersokning.5.893164c167b47ab8c348a8.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/positivtresultatiscbsmedborgarundersokning.5.893164c167b47ab8c348a8.html Fri, 14 Dec 2018 16:45:02 +0100 Kommunen flaggar för kvinnlig rösträtt http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunenflaggarforkvinnligrostratt.5.2ae497e0167a986c1b17b7.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunenflaggarforkvinnligrostratt.5.2ae497e0167a986c1b17b7.html Wed, 12 Dec 2018 14:37:00 +0100 Nytt nummer av Nolaskogs http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/nyttnummeravnolaskogs.5.79cde0571678847399375fb.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/nyttnummeravnolaskogs.5.79cde0571678847399375fb.html Wed, 12 Dec 2018 14:20:38 +0100 Nytt nummer av webbmagasinet Evolve om utveckling - nr 5 http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/nyttnummeravwebbmagasinetevolveomutvecklingnr5.5.79cde0571678847399357f6.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/nyttnummeravwebbmagasinetevolveomutvecklingnr5.5.79cde0571678847399357f6.html Wed, 05 Dec 2018 15:15:21 +0100 Kommunen tackar brandbekämpare för sommarens insatser http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunentackarbrandbekampareforsommarensinsatser.5.19ca26bf1677b2d5aea17c9.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunentackarbrandbekampareforsommarensinsatser.5.19ca26bf1677b2d5aea17c9.html Thu, 29 Nov 2018 14:13:08 +0100 Landshövding Berit Högman på besök i Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/landshovdingberithogmanpabesokiornskoldsvik.5.d76378b1660f053d5585137.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/landshovdingberithogmanpabesokiornskoldsvik.5.d76378b1660f053d5585137.html Tue, 27 Nov 2018 18:02:22 +0100 Örnsköldsvik deltar i nationell jämställdhetssatsning http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ornskoldsvikdeltarinationelljamstalldhetssatsning.5.d76378b1660f053d5581383.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ornskoldsvikdeltarinationelljamstalldhetssatsning.5.d76378b1660f053d5581383.html Thu, 08 Nov 2018 10:31:27 +0100 Kommunanställdas gamla IT-produkter återanvänds eller återvinns http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunanstalldasgamlaitprodukterateranvandselleratervinns.5.d76378b1660f053d5559ae0.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunanstalldasgamlaitprodukterateranvandselleratervinns.5.d76378b1660f053d5559ae0.html Tue, 06 Nov 2018 17:00:00 +0100 Budget fokuserar på investeringar http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/budgetfokuserarpainvesteringar.5.d76378b1660f053d5555a8c.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/budgetfokuserarpainvesteringar.5.d76378b1660f053d5555a8c.html Tue, 23 Oct 2018 09:07:59 +0200 Sommarens brandbekämpare hyllas under eldvecka http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/sommarensbrandbekamparehyllasundereldvecka.5.d76378b1660f053d553a45c.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/sommarensbrandbekamparehyllasundereldvecka.5.d76378b1660f053d553a45c.html Tue, 25 Sep 2018 14:56:37 +0200 Kommunens resultat 2018 når inte budget http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunensresultat2018narintebudget.5.d76378b1660f053d55782.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunensresultat2018narintebudget.5.d76378b1660f053d55782.html Thu, 16 Aug 2018 10:03:51 +0200 Örnsköldsviks kommun har fått sin första minoritetssamordnare http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ornskoldsvikskommunharfattsinforstaminoritetssamordnare.5.30d7d44b16442dd04df5d9e4.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ornskoldsvikskommunharfattsinforstaminoritetssamordnare.5.30d7d44b16442dd04df5d9e4.html Wed, 04 Jul 2018 08:59:57 +0200 Arbetsgivare i samarbete möter upp deltagare på arenan under O-Ringen http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/arbetsgivareisamarbetemoteruppdeltagarepaarenanunderoringen.5.2ec970c616360572c264819a.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/arbetsgivareisamarbetemoteruppdeltagarepaarenanunderoringen.5.2ec970c616360572c264819a.html Tue, 26 Jun 2018 09:34:03 +0200 Kommunfakta 2018 presenterar aktuell statistik om Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunfakta2018presenteraraktuellstatistikomornskoldsvik.5.2ec970c616360572c26525f2.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunfakta2018presenteraraktuellstatistikomornskoldsvik.5.2ec970c616360572c26525f2.html Fri, 18 May 2018 09:04:13 +0200 Digitalisering i Örnsköldsviks kommun ger stora positiva effekter http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/digitaliseringiornskoldsvikskommungerstorapositivaeffekter.5.2ec970c616360572c266771.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/digitaliseringiornskoldsvikskommungerstorapositivaeffekter.5.2ec970c616360572c266771.html Tue, 15 May 2018 11:37:19 +0200 EU-stöd till satsning på mat och dryck http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/eustodtillsatsningpamatochdryck.5.2ec970c616360572c269a5.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/eustodtillsatsningpamatochdryck.5.2ec970c616360572c269a5.html Wed, 02 May 2018 11:03:41 +0200 Tionde bästa av större kommuner när företagsklimatet rankas http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/tiondebastaavstorrekommunernarforetagsklimatetrankas.5.7be0fd001631d1d79d916140.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/tiondebastaavstorrekommunernarforetagsklimatetrankas.5.7be0fd001631d1d79d916140.html Wed, 11 Apr 2018 16:49:07 +0200 Kommunen samverkar med leverantörer för att minska transporter http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunensamverkarmedleverantorerforattminskatransporter.5.57973d801623d2af0cf2b180.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/kommunensamverkarmedleverantorerforattminskatransporter.5.57973d801623d2af0cf2b180.html Thu, 05 Apr 2018 12:58:58 +0200 Slutrapport över forskning om aktivitetsbaserat stadshus http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/slutrapportoverforskningomaktivitetsbaseratstadshus.5.57973d801623d2af0cf1f02d.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/slutrapportoverforskningomaktivitetsbaseratstadshus.5.57973d801623d2af0cf1f02d.html Thu, 29 Mar 2018 09:37:57 +0200 Ny befolkningsprognos för åren 2018-2027 http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/nybefolkningsprognosforaren20182027.5.57973d801623d2af0cf12633.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/nybefolkningsprognosforaren20182027.5.57973d801623d2af0cf12633.html Mon, 26 Mar 2018 15:16:44 +0200 Örnsköldsvik är fortsatt en Fairtrade City! http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ornskoldsvikarfortsattenfairtradecity.5.57973d801623d2af0cfcb9d.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/ornskoldsvikarfortsattenfairtradecity.5.57973d801623d2af0cfcb9d.html Wed, 21 Mar 2018 07:00:00 +0100 Projekt för demokratistärkande aktiviteter i Sörliden-Vallaområdet http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/projektfordemokratistarkandeaktiviteterisorlidenvallaomradet.5.57973d801623d2af0cf1799.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/projektfordemokratistarkandeaktiviteterisorlidenvallaomradet.5.57973d801623d2af0cf1799.html Fri, 09 Mar 2018 10:43:34 +0100 Hälsa på lika villkor – håll utkik efter det blå kuvertet http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/halsapalikavillkorhallutkikefterdetblakuvertet.5.20b4fbc1612cb1fd8255588.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/aktuelltinomkommunochpolitik/aktuelltkommunochpolitik/halsapalikavillkorhallutkikefterdetblakuvertet.5.20b4fbc1612cb1fd8255588.html