Aktuellt inom Näringsliv och arbete http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete.4.1728c122136cd1dcf83296d.html sv SiteVision 4.5.5 Wed, 15 May 2019 08:37:29 +0200 Nya tekniska utbildningar på Yrkeshögskolan i Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/nyatekniskautbildningarpayrkeshogskolaniornskoldsvik.5.4bd034ce16a597e1a761d095.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/nyatekniskautbildningarpayrkeshogskolaniornskoldsvik.5.4bd034ce16a597e1a761d095.html Mon, 29 Apr 2019 10:44:17 +0200 Fortsatt utveckling av den digitala plattformen Ta plats i Övik http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/fortsattutvecklingavdendigitalaplattformentaplatsiovik.5.4bd034ce16a597e1a762164.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/fortsattutvecklingavdendigitalaplattformentaplatsiovik.5.4bd034ce16a597e1a762164.html Thu, 25 Apr 2019 08:54:18 +0200 Vetenskapscafé som ska göra forskning mer tillgängligt http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/vetenskapscafesomskagoraforskningmertillgangligt.5.6697f50016a4ba8587d215a.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/vetenskapscafesomskagoraforskningmertillgangligt.5.6697f50016a4ba8587d215a.html Fri, 12 Apr 2019 09:15:47 +0200 Miva satsar på återbruk av byggmaterial http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/mivasatsarpaaterbrukavbyggmaterial.5.784db62616954edf5c44b3ea.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/mivasatsarpaaterbrukavbyggmaterial.5.784db62616954edf5c44b3ea.html Wed, 10 Apr 2019 09:26:45 +0200 Förbättrad serviceupplevelse när företagsklimatet rankas http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/forbattradserviceupplevelsenarforetagsklimatetrankas.5.784db62616954edf5c446c1b.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/forbattradserviceupplevelsenarforetagsklimatetrankas.5.784db62616954edf5c446c1b.html Mon, 08 Apr 2019 14:18:49 +0200 Partnerskap med fokus på hållbar tillväxt, bioekonomi och vård http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/partnerskapmedfokuspahallbartillvaxtbioekonomiochvard.5.784db62616954edf5c43cd61.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/partnerskapmedfokuspahallbartillvaxtbioekonomiochvard.5.784db62616954edf5c43cd61.html Fri, 05 Apr 2019 14:21:32 +0200 Min planet - nytt projekt som bidrar till att nå målet "mer klimatsmart" http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/minplanetnyttprojektsombidrartillattnamaletmerklimatsmart.5.784db62616954edf5c43c9b3.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/minplanetnyttprojektsombidrartillattnamaletmerklimatsmart.5.784db62616954edf5c43c9b3.html Mon, 01 Apr 2019 16:26:37 +0200 Smak och berättelser om vårt hemland 6 april http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/smakochberattelseromvarthemland6april.5.784db62616954edf5c433474.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/smakochberattelseromvarthemland6april.5.784db62616954edf5c433474.html Tue, 26 Mar 2019 13:35:44 +0100 Gemensam satsning på akademisk forskning inom medicin och omvårdnad http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/gemensamsatsningpaakademiskforskninginommedicinochomvardnad.5.784db62616954edf5c423b38.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/gemensamsatsningpaakademiskforskninginommedicinochomvardnad.5.784db62616954edf5c423b38.html Tue, 12 Mar 2019 09:20:49 +0100 Hur vill du bidra till att bryta begränsande normer eller öka jämställdheten i Örnsköldsvik? http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/hurvilldubidratillattbrytabegransandenormerellerokajamstalldheteniornskoldsvik.5.784db62616954edf5c45557.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/hurvilldubidratillattbrytabegransandenormerellerokajamstalldheteniornskoldsvik.5.784db62616954edf5c45557.html Thu, 07 Mar 2019 12:49:03 +0100 Företagsamheten i ökar i Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/foretagsamheteniokariornskoldsvik.5.784db62616954edf5c4808.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/foretagsamheteniokariornskoldsvik.5.784db62616954edf5c4808.html Thu, 28 Feb 2019 07:26:37 +0100 Nu är det hög tid att lämna in restaurangrapporten! http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/nuardethogtidattlamnainrestaurangrapporten.5.7d5dfd1e1685588896957cc3.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/nuardethogtidattlamnainrestaurangrapporten.5.7d5dfd1e1685588896957cc3.html Wed, 27 Feb 2019 14:05:11 +0100 Tack alla ni som deltog på Framtidsforum! http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/tackallanisomdeltogpaframtidsforum.5.7d5dfd1e16855888969566b2.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/tackallanisomdeltogpaframtidsforum.5.7d5dfd1e16855888969566b2.html Sat, 23 Feb 2019 15:27:55 +0100 Vinnare av Årets Utvecklingssatsning 2018 http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/vinnareavaretsutvecklingssatsning2018.5.7d5dfd1e16855888969470e2.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/vinnareavaretsutvecklingssatsning2018.5.7d5dfd1e16855888969470e2.html Sat, 23 Feb 2019 15:00:06 +0100 Ny omvärldsanalys för Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/nyomvarldsanalysforornskoldsvik.5.7d5dfd1e168558889694b21c.html http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/pagaendeutvecklingochplanering/varldsklassornskoldsvik/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/nyomvarldsanalysforornskoldsvik.5.7d5dfd1e168558889694b21c.html Fri, 15 Feb 2019 09:03:08 +0100 Vinnare företagarkvällen http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/vinnareforetagarkvallen.5.7d5dfd1e168558889693d6ef.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/vinnareforetagarkvallen.5.7d5dfd1e168558889693d6ef.html Thu, 07 Feb 2019 15:37:55 +0100 Intensiv dag med ett 40-tal företagsbesök http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/intensivdagmedett40talforetagsbesok.5.7d5dfd1e168558889692ce62.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/intensivdagmedett40talforetagsbesok.5.7d5dfd1e168558889692ce62.html Mon, 04 Feb 2019 09:00:07 +0100 Starta företag-coachning i Nyföretagarcentrums lokaler http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/startaforetagcoachninginyforetagarcentrumslokaler.5.7d5dfd1e168558889691e761.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/startaforetagcoachninginyforetagarcentrumslokaler.5.7d5dfd1e168558889691e761.html Tue, 15 Jan 2019 09:14:48 +0100 Välkommen till Framtidsforum 2019 http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/valkommentillframtidsforum2019.5.893164c167b47ab8c319b25.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/valkommentillframtidsforum2019.5.893164c167b47ab8c319b25.html Mon, 17 Dec 2018 10:09:30 +0100 Örnsköldsviks stadskärna blir medborgarnas nya vardagsrum http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/ornskoldsviksstadskarnablirmedborgarnasnyavardagsrum.5.893164c167b47ab8c37dc.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/ornskoldsviksstadskarnablirmedborgarnasnyavardagsrum.5.893164c167b47ab8c37dc.html Mon, 10 Dec 2018 16:32:26 +0100 Ännu fler verktyg för att sprida den positiva bilden av Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/annuflerverktygforattspridadenpositivabildenavornskoldsvik.5.79cde05716788473993585d.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/annuflerverktygforattspridadenpositivabildenavornskoldsvik.5.79cde05716788473993585d.html Mon, 19 Nov 2018 08:09:41 +0100 Kommunen söker intressenter för gemensam utveckling av attraktivt hamnområde http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/kommunensokerintressenterforgemensamutvecklingavattraktivthamnomrade.5.d76378b1660f053d556a7bb.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/kommunensokerintressenterforgemensamutvecklingavattraktivthamnomrade.5.d76378b1660f053d556a7bb.html Thu, 15 Nov 2018 08:29:49 +0100 Örnsköldsvik har länets tredje bästa tillväxt http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/ornskoldsvikharlanetstredjebastatillvaxt.5.d76378b1660f053d55659c6.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/ornskoldsvikharlanetstredjebastatillvaxt.5.d76378b1660f053d55659c6.html Fri, 12 Oct 2018 08:10:03 +0200 Strateger med omvärldskoll nominerade till Årets team http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/strategermedomvarldskollnomineradetillaretsteam.5.d76378b1660f053d5521959.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/strategermedomvarldskollnomineradetillaretsteam.5.d76378b1660f053d5521959.html Wed, 12 Sep 2018 16:49:08 +0200 Indiens ambassadör på besök i Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/indiensambassadorpabesokiornskoldsvik.5.592db334165cd7671a2358.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/indiensambassadorpabesokiornskoldsvik.5.592db334165cd7671a2358.html Thu, 09 Aug 2018 11:41:23 +0200 Kommunen välkomnar företag att delge sin bild av företagandet http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/kommunenvalkomnarforetagattdelgesinbildavforetagandet.5.30d7d44b16442dd04df50333.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/kommunenvalkomnarforetagattdelgesinbildavforetagandet.5.30d7d44b16442dd04df50333.html Fri, 29 Jun 2018 08:37:19 +0200 Klartecken för fortsatt digitaliseringsprojekt http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/klarteckenforfortsattdigitaliseringsprojekt.5.30d7d44b16442dd04df27f2.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/klarteckenforfortsattdigitaliseringsprojekt.5.30d7d44b16442dd04df27f2.html Thu, 28 Jun 2018 14:25:37 +0200 Lyckad Cleantechsatsning över Kvarken - "det här är bara början" http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/lyckadcleantechsatsningoverkvarkendethararbaraborjan.5.2ec970c616360572c263e945.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/lyckadcleantechsatsningoverkvarkendethararbaraborjan.5.2ec970c616360572c263e945.html Thu, 31 May 2018 10:25:22 +0200 Lovordades för stadskärnearbetet http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/lovordadesforstadskarnearbetet.5.2ec970c616360572c2621936.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/lovordadesforstadskarnearbetet.5.2ec970c616360572c2621936.html Wed, 02 May 2018 14:38:41 +0200 Tionde bästa av större kommuner när företagsklimatet rankas http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/tiondebastaavstorrekommunernarforetagsklimatetrankas.5.7be0fd001631d1d79d91bdca.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/tiondebastaavstorrekommunernarforetagsklimatetrankas.5.7be0fd001631d1d79d91bdca.html Thu, 15 Mar 2018 09:45:14 +0100 Kommunen lanserar e-tjänster som förenklar för restaurangföretagare http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/kommunenlanseraretjanstersomforenklarforrestaurangforetagare.5.20b4fbc1612cb1fd826186f.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/kommunenlanseraretjanstersomforenklarforrestaurangforetagare.5.20b4fbc1612cb1fd826186f.html Fri, 09 Feb 2018 09:54:47 +0100 Festlig företagarkväll http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/festligforetagarkvall.5.20b4fbc1612cb1fd821d24b.html http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltinomnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivocharbete/festligforetagarkvall.5.20b4fbc1612cb1fd821d24b.html