Aktuellt inom Trafik och infrastruktur http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur.4.1728c122136cd1dcf8328d6.html sv SiteVision 4.5.5 Tue, 16 Apr 2019 16:07:23 +0200 Sandupptagningen är igång http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/sandupptagningenarigang.5.784db62616954edf5c445156.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/sandupptagningenarigang.5.784db62616954edf5c445156.html Wed, 03 Apr 2019 08:55:18 +0200 Viktbegränsning av enskilda vägar som kommunen sköter med start 3 april http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/viktbegransningavenskildavagarsomkommunenskotermedstart3april.5.784db62616954edf5c43723b.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/viktbegransningavenskildavagarsomkommunenskotermedstart3april.5.784db62616954edf5c43723b.html Mon, 25 Mar 2019 13:07:41 +0100 Tjällossning pågår längs Åsvägen http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/tjallossningpagarlangsasvagen.5.784db62616954edf5c4218d7.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/tjallossningpagarlangsasvagen.5.784db62616954edf5c4218d7.html Mon, 18 Feb 2019 09:37:01 +0100 Uppehåll i arbetet med ny gång- och cykelväg längs Åsvägen http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/uppehalliarbetetmednygangochcykelvaglangsasvagen.5.7d5dfd1e1685588896942c92.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/uppehalliarbetetmednygangochcykelvaglangsasvagen.5.7d5dfd1e1685588896942c92.html Tue, 22 Jan 2019 11:06:19 +0100 Ansök om driftbidrag för enskild väg http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/ansokomdriftbidragforenskildvag.5.7d5dfd1e16855888969b452.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/ansokomdriftbidragforenskildvag.5.7d5dfd1e16855888969b452.html Thu, 10 Jan 2019 10:45:32 +0100 Hårda vindar väntas under fredagen http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/hardavindarvantasunderfredagen.5.893164c167b47ab8c315cd3.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/hardavindarvantasunderfredagen.5.893164c167b47ab8c315cd3.html Mon, 03 Dec 2018 11:00:16 +0100 Pilotprojekt blir permanent tankled för snöskoter http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/pilotprojektblirpermanenttankledforsnoskoter.5.d76378b1660f053d5587233.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/pilotprojektblirpermanenttankledforsnoskoter.5.d76378b1660f053d5587233.html Wed, 28 Nov 2018 08:39:53 +0100 Ny servicelinje och fler avgångar på vissa sträckor inom tätortstrafiken i Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/nyservicelinjeochfleravgangarpavissastrackorinomtatortstrafikeniornskoldsvik.5.d76378b1660f053d5582660.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/nyservicelinjeochfleravgangarpavissastrackorinomtatortstrafikeniornskoldsvik.5.d76378b1660f053d5582660.html Mon, 29 Oct 2018 12:32:50 +0100 Nya parkeringsavgifter från 1 november http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/nyaparkeringsavgifterfran1november.5.d76378b1660f053d553f47e.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/nyaparkeringsavgifterfran1november.5.d76378b1660f053d553f47e.html Fri, 13 Jul 2018 10:30:11 +0200 Snart börjar arbetet med att bygga gång- och cykelväg mellan Ås och Själevad http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/snartborjararbetetmedattbyggagangochcykelvagmellanasochsjalevad.5.30d7d44b16442dd04df1c86a.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/snartborjararbetetmedattbyggagangochcykelvagmellanasochsjalevad.5.30d7d44b16442dd04df1c86a.html Wed, 20 Jun 2018 11:20:29 +0200 Nya parkeringsavgifter vid Fjällräven Center http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/nyaparkeringsavgiftervidfjallravencenter.5.2ec970c616360572c2647b03.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/nyaparkeringsavgiftervidfjallravencenter.5.2ec970c616360572c2647b03.html Wed, 30 May 2018 11:32:30 +0200 Biljetter online - nu blir det enklare att boka och betala resor i skärgården http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/biljetteronlinenublirdetenklareattbokaochbetalaresoriskargarden.5.2ec970c616360572c261f88b.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/biljetteronlinenublirdetenklareattbokaochbetalaresoriskargarden.5.2ec970c616360572c261f88b.html Tue, 22 May 2018 11:26:39 +0200 Invigning av ny gång- och cykelbro i Husum 26 maj http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/invigningavnygangochcykelbroihusum26maj.5.2ec970c616360572c26c73d.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/invigningavnygangochcykelbroihusum26maj.5.2ec970c616360572c26c73d.html Mon, 19 Feb 2018 13:19:55 +0100 Val av sträckning viktigt steg för Åsbergstunnelns förverkligande http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/valavstrackningviktigtstegforasbergstunnelnsforverkligande.5.20b4fbc1612cb1fd8230f3e.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/valavstrackningviktigtstegforasbergstunnelnsforverkligande.5.20b4fbc1612cb1fd8230f3e.html Mon, 29 Jan 2018 09:34:39 +0100 Nya parkeringsavgifter i centrala Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/nyaparkeringsavgiftericentralaornskoldsvik.5.20b4fbc1612cb1fd82691a.html http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuellttrafikochinfrastruktur/nyaparkeringsavgiftericentralaornskoldsvik.5.20b4fbc1612cb1fd82691a.html