Aktuellt inom Bygga, bo och miljö http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo.4.1728c122136cd1dcf832835.html sv SiteVision 4.5.5 Thu, 02 May 2019 08:34:06 +0200 Kvällsöppet för bygg-, miljö- och lantmäterifrågor 14 maj http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/kvallsoppetforbyggmiljoochlantmaterifragor14maj.5.4bd034ce16a597e1a764bef.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/kvallsoppetforbyggmiljoochlantmaterifragor14maj.5.4bd034ce16a597e1a764bef.html Fri, 26 Apr 2019 08:38:44 +0200 Räddningstjänsten avråder eldning av fjolårsgräset http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/raddningstjanstenavradereldningavfjolarsgraset.5.6697f50016a4ba8587d31d4.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/raddningstjanstenavradereldningavfjolarsgraset.5.6697f50016a4ba8587d31d4.html Fri, 29 Mar 2019 08:10:48 +0100 Första steg mot nya bostadsrätter på Kusthöjden http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/forstastegmotnyabostadsratterpakusthojden.5.784db62616954edf5c42ab41.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/forstastegmotnyabostadsratterpakusthojden.5.784db62616954edf5c42ab41.html Mon, 11 Feb 2019 10:38:05 +0100 Skärpta straff för den som inte anmäler sin livsmedelsverksamhet http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/skarptastrafffordensominteanmalersinlivsmedelsverksamhet.5.7d5dfd1e1685588896934e87.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/skarptastrafffordensominteanmalersinlivsmedelsverksamhet.5.7d5dfd1e1685588896934e87.html Wed, 30 Jan 2019 09:42:30 +0100 Kommunen kommer att kontrollera farliga ämnen i varor under 2019 http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/kommunenkommerattkontrollerafarligaamnenivarorunder2019.5.7d5dfd1e1685588896919f3a.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/kommunenkommerattkontrollerafarligaamnenivarorunder2019.5.7d5dfd1e1685588896919f3a.html Mon, 10 Dec 2018 16:00:17 +0100 Policy och strategi för dagvatten i Örnsköldsviks kommun antagen http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/policyochstrategifordagvatteniornskoldsvikskommunantagen.5.79cde057167884739935737.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/policyochstrategifordagvatteniornskoldsvikskommunantagen.5.79cde057167884739935737.html Mon, 19 Nov 2018 11:48:56 +0100 Gröna lån ett plus för Örnsköldsviks kommun http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/gronalanettplusforornskoldsvikskommun.5.d76378b1660f053d55705e9.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/gronalanettplusforornskoldsvikskommun.5.d76378b1660f053d55705e9.html Wed, 07 Nov 2018 11:55:51 +0100 Invigning av ny återvinningscentral i Björna lockade många besökare http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/invigningavnyatervinningscentralibjornalockademangabesokare.5.d76378b1660f053d555765b.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/invigningavnyatervinningscentralibjornalockademangabesokare.5.d76378b1660f053d555765b.html Fri, 28 Sep 2018 09:18:14 +0200 Ny förvaltningsplan för lax och öring i Moälven http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/nyforvaltningsplanforlaxochoringimoalven.5.d76378b1660f053d55468d.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/nyforvaltningsplanforlaxochoringimoalven.5.d76378b1660f053d55468d.html Mon, 10 Sep 2018 07:48:36 +0200 Häng med på SOLsafari – besök fastigheter med solenergianläggningar http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/hangmedpasolsafaribesokfastighetermedsolenergianlaggningar.5.239b09e71659e3aa86263d0.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/hangmedpasolsafaribesokfastighetermedsolenergianlaggningar.5.239b09e71659e3aa86263d0.html Fri, 07 Sep 2018 12:00:00 +0200 Samråd om förslag till ny fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/samradomforslagtillnyfordjupadoversiktsplanforornskoldsvikscentralort.5.1da5638b165567a5067104a8.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/samradomforslagtillnyfordjupadoversiktsplanforornskoldsvikscentralort.5.1da5638b165567a5067104a8.html Fri, 29 Jun 2018 08:26:28 +0200 Nya regler i plan- och bygglagen från den 1 juli 2018 http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/nyaregleriplanochbygglagenfranden1juli2018.5.30d7d44b16442dd04df27ba.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/nyaregleriplanochbygglagenfranden1juli2018.5.30d7d44b16442dd04df27ba.html Wed, 27 Jun 2018 12:01:20 +0200 Vattenskoter och terrängkörning http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/vattenskoterochterrangkorning.5.2ec970c616360572c2654b00.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/vattenskoterochterrangkorning.5.2ec970c616360572c2654b00.html Wed, 20 Jun 2018 11:09:10 +0200 Lär mer om solel och hållbara transporter – möt kommunens energi- och klimatrådgivare http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/larmeromsolelochhallbaratransportermotkommunensenergiochklimatradgivare.5.2ec970c616360572c2647e0a.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/larmeromsolelochhallbaratransportermotkommunensenergiochklimatradgivare.5.2ec970c616360572c2647e0a.html Fri, 08 Jun 2018 11:20:42 +0200 Hjälp till att hindra spridningen av blomsterlupiner http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/hjalptillatthindraspridningenavblomsterlupiner.5.2ec970c616360572c262ebc2.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/hjalptillatthindraspridningenavblomsterlupiner.5.2ec970c616360572c262ebc2.html Thu, 03 May 2018 14:08:50 +0200 Gemensam upprustning av utemiljöer på Sörliden http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/gemensamupprustningavutemiljoerpasorliden.5.7be0fd001631d1d79d93bfa0.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/gemensamupprustningavutemiljoerpasorliden.5.7be0fd001631d1d79d93bfa0.html Mon, 23 Apr 2018 08:45:30 +0200 Resultat av cancerstudie i Köpmanholmen och Bjästa visar inte på någon förhöjd risk http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/resultatavcancerstudieikopmanholmenochbjastavisarintepanagonforhojdrisk.5.2c880b0f162ec409e2c233cb.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/resultatavcancerstudieikopmanholmenochbjastavisarintepanagonforhojdrisk.5.2c880b0f162ec409e2c233cb.html Thu, 12 Apr 2018 16:35:50 +0200 Rädda Grodorna! http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/raddagrodorna.5.57973d801623d2af0cf2d216.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/raddagrodorna.5.57973d801623d2af0cf2d216.html Tue, 27 Mar 2018 16:35:55 +0200 Örnsköldsvik nominerad till Årets stadskärna – igen! http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/ornskoldsviknomineradtillaretsstadskarnaigen.5.57973d801623d2af0cfef06.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/ornskoldsviknomineradtillaretsstadskarnaigen.5.57973d801623d2af0cfef06.html Mon, 19 Mar 2018 11:19:02 +0100 Miljörapport och årsrapport för köldmedia http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/miljorapportocharsrapportforkoldmedia.5.57973d801623d2af0cf2d3.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/miljorapportocharsrapportforkoldmedia.5.57973d801623d2af0cf2d3.html Mon, 05 Feb 2018 18:02:54 +0100 Kylslagen men välbesökt invigning av återvinningscentral i Bredbyn http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/kylslagenmenvalbesoktinvigningavatervinningscentralibredbyn.5.20b4fbc1612cb1fd8215ca7.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/kylslagenmenvalbesoktinvigningavatervinningscentralibredbyn.5.20b4fbc1612cb1fd8215ca7.html Thu, 11 Jan 2018 10:56:52 +0100 Vattenföreningar/Samfälligheter http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/vattenforeningarsamfalligheter.5.25eda7b9160d7db09c622d68.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/vattenforeningarsamfalligheter.5.25eda7b9160d7db09c622d68.html Wed, 10 Jan 2018 11:15:15 +0100 Förtydligande kring vad som gäller för rensning av ventilationskanal till spisfläkt http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/fortydligandekringvadsomgallerforrensningavventilationskanaltillspisflakt.5.25eda7b9160d7db09c62a25.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/fortydligandekringvadsomgallerforrensningavventilationskanaltillspisflakt.5.25eda7b9160d7db09c62a25.html Mon, 08 Jan 2018 11:16:32 +0100 Information med anledning av planerat strömavbrott i Gideåområdet 9-10 januari http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/informationmedanledningavplaneratstromavbrottigideaomradet910januari.5.2c575c63160d265cae613505.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/informationmedanledningavplaneratstromavbrottigideaomradet910januari.5.2c575c63160d265cae613505.html Tue, 02 Jan 2018 11:00:35 +0100 Planer för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsvik http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/planerforutbyggnadavkommunaltvattenochavloppiornskoldsvik.5.33c9be4516009988d5b47aff.html http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/planerforutbyggnadavkommunaltvattenochavloppiornskoldsvik.5.33c9be4516009988d5b47aff.html