Aktuellt inom Omsorg och hjälp http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp.4.1728c122136cd1dcf832614.html sv SiteVision 4.5.5 Wed, 15 May 2019 08:59:52 +0200 Vinnarna från tipsslingan under Öppet hus 11 maj http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/vinnarnafrantipsslinganunderoppethus11maj.5.4bd034ce16a597e1a7621bb1.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/vinnarnafrantipsslinganunderoppethus11maj.5.4bd034ce16a597e1a7621bb1.html Tue, 07 May 2019 12:28:19 +0200 Seniorvecka 13 - 17 maj http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/seniorvecka1317maj.5.4bd034ce16a597e1a76107ba.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/seniorvecka1317maj.5.4bd034ce16a597e1a76107ba.html Tue, 07 May 2019 07:25:40 +0200 Öppet samråd för seniorer 16 maj http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/oppetsamradforseniorer16maj.5.4bd034ce16a597e1a76f5c0.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/oppetsamradforseniorer16maj.5.4bd034ce16a597e1a76f5c0.html Thu, 02 May 2019 12:46:36 +0200 Krisberedskapsveckan 2019 http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/krisberedskapsveckan2019.5.4bd034ce16a597e1a763509.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/krisberedskapsveckan2019.5.4bd034ce16a597e1a763509.html Tue, 30 Apr 2019 08:33:23 +0200 Öppet hus 11 maj på brand- och säkerhetsavdelningen och trafik- och parkavdelningen http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/oppethus11majpabrandochsakerhetsavdelningenochtrafikochparkavdelningen.5.4bd034ce16a597e1a762ff8.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/oppethus11majpabrandochsakerhetsavdelningenochtrafikochparkavdelningen.5.4bd034ce16a597e1a762ff8.html Thu, 18 Apr 2019 10:33:14 +0200 Återbruket renodlas mot arbetslivsinriktad rehabilitering http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aterbruketrenodlasmotarbetslivsinriktadrehabilitering.5.784db62616954edf5c457fe8.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aterbruketrenodlasmotarbetslivsinriktadrehabilitering.5.784db62616954edf5c457fe8.html Tue, 19 Mar 2019 14:01:50 +0100 Lyckad invigning av ny daglig verksamhet i Bjästa http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/lyckadinvigningavnydagligverksamhetibjasta.5.784db62616954edf5c414cc9.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/lyckadinvigningavnydagligverksamhetibjasta.5.784db62616954edf5c414cc9.html Wed, 13 Mar 2019 12:44:12 +0100 Ny e-tjänst för ekonomiskt bistånd http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/nyetjanstforekonomisktbistand.5.784db62616954edf5c47e57.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/nyetjanstforekonomisktbistand.5.784db62616954edf5c47e57.html Fri, 01 Feb 2019 14:29:03 +0100 Kommunens Risklinje stängs ner idag 1 februari http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/kommunensrisklinjestangsneridag1februari.5.7d5dfd1e1685588896920de7.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/kommunensrisklinjestangsneridag1februari.5.7d5dfd1e1685588896920de7.html Tue, 29 Jan 2019 16:17:17 +0100 Kroksta gruppboende LSS invigt http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/krokstagruppboendelssinvigt.5.7d5dfd1e168558889691a6e0.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/krokstagruppboendelssinvigt.5.7d5dfd1e168558889691a6e0.html Mon, 28 Jan 2019 13:16:32 +0100 Möt konsumentvägledaren, energi- och klimatrådgivaren samt budget- och skuldrådgivaren på Drop-in 29 januari http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/motkonsumentvagledarenenergiochklimatradgivarensamtbudgetochskuldradgivarenpadropin29januari.5.7d5dfd1e1685588896917edf.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/motkonsumentvagledarenenergiochklimatradgivarensamtbudgetochskuldradgivarenpadropin29januari.5.7d5dfd1e1685588896917edf.html Tue, 22 Jan 2019 15:36:05 +0100 Kurs i stresshantering för unga http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/kursistresshanteringforunga.5.7d5dfd1e16855888969bc5c.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/kursistresshanteringforunga.5.7d5dfd1e16855888969bc5c.html Mon, 17 Dec 2018 13:03:52 +0100 Årets SOLstipendiater – Hängiven trio i Hädanberg http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aretssolstipendiaterhangiventrioihadanberg.5.893164c167b47ab8c36b0.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aretssolstipendiaterhangiventrioihadanberg.5.893164c167b47ab8c36b0.html Mon, 10 Dec 2018 08:03:55 +0100 Hemtjänsten inleder samarbete med sociala företag http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/hemtjansteninledersamarbetemedsocialaforetag.5.79cde05716788473993241.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/hemtjansteninledersamarbetemedsocialaforetag.5.79cde05716788473993241.html Wed, 14 Nov 2018 09:14:20 +0100 Brand- och säkerhetsavdelningen satsar på praktikanter http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/brandochsakerhetsavdelningensatsarpapraktikanter.5.d76378b1660f053d5564546.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/brandochsakerhetsavdelningensatsarpapraktikanter.5.d76378b1660f053d5564546.html Wed, 24 Oct 2018 14:14:34 +0200 Gemensam satsning med ungas psykiska hälsa i fokus http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/gemensamsatsningmedungaspsykiskahalsaifokus.5.d76378b1660f053d5537cec.html http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/gemensamsatsningmedungaspsykiskahalsaifokus.5.d76378b1660f053d5537cec.html