Vård och omsorg - distanskurser i egen takt

Du studerar på egen hand med hjälp av läroböcker. Studiehandledningar hämtas i vår lärplattform. Kontakten med din lärare sker främst genom telefon/mejl och lärplattformen. Om du har behov av mer stöd och handledning kan du, efter överenskommelse, träffa dina lärare på Komvux Arken.

Kursfakta distans

Förkunskaper

Till samtliga kurser krävs godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning (godkänt i delkurs 4 på grundläggande vuxenutbildning).

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL ingår i kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 samt en gång under din fördjupning, alltså totalt tre gånger om du läser alla kurser för en fullständig vårdutbildning. Varje APL-period är fyra till fem veckor lång. Delar av kursen förläggs då till en arbetsplats. Du följer personalens arbetstider. Din lärare besöker dig. Skolan ordnar praktikplats och du måste vara beredd att ta en sådan var som helst i kommunen. Ingen reseersättning utgår.

Validering

Om du har yrkeserfarenhet inom vårdområdet kan den arbetsplatsförlagda delen eventuellt förkortas. Du ska i så fall ha minst ett års yrkeserfarenhet som ska styrkas med anställningsintyg, där din anställningstid och dina arbetsuppgifter framgår.

Om du har stor erfarenhet inom vård- och omsorgsområden kan det vara aktuellt med en mer omfattande validering. Läs mer om rutiner för validering av vård- och omsorgskurser

Terminer och kursstarter

Skolan har vår- och höstterminer. Det är ramarna, alltså de tider vi har öppet och då du kan studera hos oss. Under terminerna kan du starta vid flera tillfällen.

 • Våren 2018: 18-01-08 -- 18-05-25: Du kan starta 8/1, 12/2, 19/3, 23/4
  (några kurser startar inte alla datum, se nedan)
 • Hösten 2018 (preliminärt): 17-08-13 -- 17-12-28: Du kan starta 13/8, 17/9, 22/10, 26/11

Ansökan

I webbansökan väljer du varje kurs för sig. Du väljer din egen studietakt - deltid eller heltid. Bifoga eventuella anställningsintyg om du vill validera vårdkunskaper.

Kurser

På länken kan du läsa mer om innehållet i varje kurs. Om du vill läsa hela utbildningen till undersköterska enligt VOC:s reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gäller följande:

 • Gemensamma grundkurser vård- och omsorg 950 poäng
 • Fördjupningskurser vård- och omsorg 300 - 450 poäng
 • Svenska och samhällskunskap 150 poäng
 • Gymnasiearbete vård och omsorg 100 poäng

Du bör läsa grundkurserna i den ordning som de räknas upp nedan. Viktigast är att läsa Medicin 1 före Vård och omsorgsarbete 2, och Psykologi 1 före Psykiatri 1.

Gemensamma grundkurser vård- och omsorg 950 poäng

Poäng

Vård och omsorgsarbete 1 (APL ingår).
Kursstarter våren 2018: 8/1 och 12/2 (obs, endast 2 starter)

200

Etik och människans livsvillkor
Kursstarter våren 2018: 8/1, 12/2, 19/3, 23/4.

100

Hälsopedagogik
Kursstarter våren 2018: 8/1, 12/2, 19/3, 23/4.
Ges även som närdistans med kurstid 19/3-25/5 och sammankomster onsdagar 12.30-15.30.

100

Medicin 1

Kursstarter våren 2018: 8/1, 12/2, 19/3, 23/4. (tillfälligt stängt för nya ansökningar från och med 18-01-17)

150

Vård och omsorgsarbete 2 (APL ingår).

Kursstarter våren 2018: 8/1 och 12/2 (obs, endast 2 starter)

150

Specialpedagogik 1

Kursstarter våren 2018: 8/1, 12/2, 19/3, 23/4.

100

Psykologi 1

Kursstarter våren 2018: 8/1, 12/2, 19/3, 23/4.

50

Psykiatri 1

Kursstarter våren 2018: 8/1, 12/2, 19/3, 23/4.

Ges även som närdistans med kurstid 8/1-16/3 och sammankomster onsdagar 12.30-15.30.

100

Vuxenutbildningen rekommenderar i samråd med Landstinget Västernorrland och Örnsköldsviks kommun att du läser 450 poäng fördjupning (250 poäng som alla läser, samt eget val av fördjupning 200 poäng)

Vuxenutbildningens val av fördjupningskurser 250 poäng

Poäng

Vård och omsorg - specialisering, dokumentation

Kursstarter våren 2018: 8/1, 12/2, 19/3, 23/4.

50

Vårdpedagogik och handledning

Kursstarter våren 2018: 8/1, 12/2, 19/3, 23/4.

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Kursstarter våren 2018: 8/1, 12/2, 19/3, 23/4.

100


Eget val av fördjupningskurser 200 poäng

Poäng

Välj mellan tre inriktningar: Sjukvård, Psykiatri eller Funktionshinder/hemsjukvård.


Akutsjukvård

Kursen inriktar dig mot sjukvården och innehåller APL.

Kursen ges som närdistans med sammankomster. Kurstid under våren 2018 är 8/1-20/4 (15 veckor). Om du ska göra gymnasiearbete är det lämpligt att lägga det samtidigt.

200

Psykiatri 2

Kursen inriktar dig mot psykiatrin och innehåller APL

Kursstarter våren 2018: 8/1 och 12/2 (obs, endast 2 starter). Om du ska göra gymnasiearbete är det lämpligt att lägga det samtidigt.

200

Specialpedagogik 2

Kursen inriktar dig mot funktionshinder och innehåller APL. Läs gärna tillsammans med kursen Hemsjukvård.
Kursstarter våren 2018: 8/1, 12/2, 19/3, 23/4. Om du ska göra gymnasiearbete är det lämpligt att lägga det samtidigt.

100

Hemsjukvård

Kursen inrktar dig mot hemsjukvården och innehåller APL. Läs gärna tillsammans med kursen Specialpedagogik 2.

Kursstarter våren 2018: 8/1, 12/2, 19/3, 23/4. Om du ska göra gymnasiearbete är det lämpligt att lägga det samtidigt.

100Äldres hälsa och livskvalitet

Kursen finns inte i ordinarie kursutbud, men kan erbjudas vid prövning eller valdiering.

200

Från 1 juli 2018 blir det obligatoriskt med svenska och samhällskunskap för att få ett diplom från Vård- och omsorgscollegelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du redan har läst kurserna behöver du självklart inte läsa dem igen.

Svenska och samhällskunskap 150 poäng

Poäng

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Info om kursen finns på länken

100

Samhällskunskap 1a1

Info om kursen finns på länken

50


Gymnasiearbete vård och omsorg 100 poäng

Poäng

Gymnasiearbete vård och omsorg

Starter våren 2018: 8/1, 12/2, 19/3, 23/4.

Gymnasiearbetet påbörjas lämpligen tillsammans med en fördjupningskurs där det ingår APL.

100

 

Inte allt på distans

Att läsa på distans innebär inte självklart att du kan göra samtliga moment hemma. Vissa moment görs på arbetsplatser och i skolan Komvux Arken:

 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 samt en gång under din fördjupning (totalt tre perioder om fyra till fem veckor vardera för dig som genomför hela vårdutbildningen). Tillgången på praktikplatser avgör vad som kan erbjudas. Skolan ordnar praktikplats. Du måste vara beredd att ta en sådan var som helst i kommunen. Ingen reseersättning utgår.
 • Kursen Vård och omsorgsarbete 1 har fem obligatoriska metodövningar på en halv dag vardera, som ges på skolan.
 • Kursen Vård och omsorgsarbete 2 har tre obligatoriska metodövningar på en halv dag vardera, som ges på skolan.
 • Kursen Akutsjukvård ges endast som närdistans i grupp med sammankomster en gång per vecka. Startar endast i januari och augusti.
 • Under våren 2018 ges kurserna Psykiatri 1 och Hälsopedagogik både som distans och som närdistans med sammankomster.

Sidan uppdaterades

2018-01-17

Sidansvarig: