Du är här:

Svenska för invandrare - Sfi

Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. För att ha rätt att läsa sfi ska du vara bosatt (folkbokförd) i Örnsköldsviks kommun samt ha ett giltigt uppehållstillstånd.

Sfi kan kombineras med praktik, arbete eller andra studier. Du kan starta dina studier på sfi under hela året.

Swedish Tuition for Immigrants (SFI) is language instruction aiming to give adult immigrants basic knowledge of the Swedish language. In order to attend SFI you need to live in the municipality of Örnsköldsvik and be registered in the Swedish Population Register (“folkbokförd”). You also need a valid residence permit.

It is possible to combine SFI with job experience activities, work or other studies. We admit students throughout the year. Contact one of our counselors to find out more about SFI.

 

Studievägar och kurser

Tre studievägar

Sfi har tre studievägar. Varje studieväg består av kurser. Kurser på samma nivå i figuren är likvärdiga. Kurs 1b och 2b är alltså likvärdiga, även om de tillhör olika studievägar. På samma sätt är 1c, 2c och 3c likvärdiga, liksom 1d, 2d och 3d. Det är möjligt att nå slutkursen (d) i varje studieväg.

  • Studieväg 1 är för dig som inte har gått i skolan, eller som bara har gått några få år.
  • Studieväg 2 är för dig som har läst grundskola eller oavslutad gymnasieutbildning.
  • Studieväg 3 är för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Om du inte har gått i skolan tidigare, eller bara har studerat några få år i hemlandet, börjar du direkt med studieväg 1 (kurs 1a eller 1b).

Du som har gått i skolan tidigare läser först i nybörjargruppen. Där studerar du i fyra till åtta veckor innan du börjar studieväg 2 eller studieväg 3.

Kurstiden

Kurstiden är individuell och beror på bland annat din utbildningsbakgrund, dina förkunskaper och vilka mål du har.

Prov och betyg

Kurserna b, c och d avslutas med ett nationellt prov som är obligatoriskt. Du får betyg. Betygsskalan har sex steg, A–F, där A är högsta betyg.

 


För akademiker

Vi ger "akademikerspåret" för dig som har universitetsutbildning från ditt hemland. Du måste ha minst två års akademiska studier, som ska vara dokumenterade. Datavana krävs och du måste också behärska engelska väl. Innan studierna görs en intervju på engelska.

Akademikerspåret innebär att du läser sfi 30 timmar/vecka (kurs 3c och 3d) samt samhällsorientering 9 timmar/vecka. En del av tiden är självstudier. Spåret innebär förhöjd studietakt, och du förväntas lägga mycket egen tid på studierna. Samhällsorienteringen ges på engelska.

Under din första sfi-tid läser du i nybörjarbruppen (se ovan). Ansökan till akademikerspåret görs sedan direkt till din lärare. Om du ingår i "etableringen" måste du ha arbetsförmedlingens godkännande före ansökan. Kursstart kan göras en gång per månad och du måste söka senast två veckor före. Platserna är begränsade och du kan därför komma att placeras i kö. I så fall erbjuds du tills vidare plats inom ordinarie sfi-utbildning.

Utbildningen beräknas ta 20 veckor. Om du inte gör tillfredsställande framsteg avbryts studierna inom akademikerspåret och du erbjuds plats inom ordinarie sfi.


Du kan studera sfi på tre olika sätt

1. Dagtid i Örnsköldsvik och Mellansel

De flesta studerar sfi på dagtid och många läser dessutom på heltid, men det går att anpassa om du exempelvis jobbar. Kursstart kan göras varje månad med några undantag.

Förutom i centrala Örnsköldsvik (Arken) har vi undervisning i Mellansel.

2. Kvällstid i Örnsköldsvik

Kursen passar speciellt bra för dig som jobbar på dagarna. Du kan läsa alla kurserna i studieväg 2 och studieväg 3. Lektionerna hålls på onsdagar klockan 18.00-21.00. Du läser sedan på egen hand mellan träffarna. Kursstart kan göras varje månad med några undantag.

3. Distans

Distansstudier är ett alternativ för dig som varken kan studera på dagen eller på kvällen. Du måste ha studievana och kunna studera självständigt, samt vana av att kommunicera via dator. Vi använder e-post, internet, ordbehandlingsprogram (Word eller annat), Skype och lärplattformen Moodle. Kursstarten är individuell och bestäms tillsammans med din lärare. Du kan behöva vänta på att få starta. 

Även om kursen ges på distans inleds den med att du träffar din lärare på skolan. Du och läraren träffas också på skolan vid tider som ni bestämmer tillsammans.

Om du inte kan någon svenska vill vi att du först läser i nybörjargruppen på dagtid (se ovan), samt ytterligare några veckor på dagtid i kurserna 2b eller 3c.


In English

Study Routes and Courses

SFI has three different study routes. As the figure shows, course 1b and 2b are equivalent, as are course 1c, 2c and 3c as well as 1d, 2d and 3d. It is possible to read the final course (d) in each study route. 

  • Study route 1 is intended for persons with little experience in studying.
  • Study route 2 is for persons with some experience in studying, capable of reading and writing fairly effortlessly.
  • Study route 3 is for persons who are accustomed to studying and are capable of independent studying.

If you have not attended school earlier, or only studied for a few years, you will begin your studies in study route 1 (course 1a or 1b).

If you have attended school earlier, you start your studies in our Beginner Group. You attend the group for four to eight weeks before starting study course 2 or 3.

The length of the course differs between individuals, depending on your previous education, how much Swedish you already know and your personal aspirations.

Courses b, c and d are followed by a final compulsory, national test. You will be graded in the course. The grades are A-F, with A as the highest grade.

For University Graduates

SFI for University Graduates is offered to students who have completed at least two years of academic studies. Previous studies must be documented. The applicant must have a good command of the English language. An interview in English will be conducted before the course begins. Computer skills required.

As part of SFI for University Graduates the student studies SFI 30 hours per week (groups 3C and 3D) and social orienteering nine hours per week. The course is studied at an increased pace and the student is expected to spend a lot of their own time studying, including self study. Social orientation is conducted in English.

Intake takes place once a month and the number of places are limited. If no spaces are available in the group then a queue system will be put in place after the date of application. Whilst the student is in the queue they will be offered a place in an ordinary SFI group.

Those students who are interested in studying SFI for university graduates and fulfil the criteria can apply after they have completed the Beginner Group. In exceptional cases intake will occur according to ability level.

Students who are a part of an establishment programme must have permission from Arbetsförmedlingen before applying.

The course is expected to take 20 weeks. If the student is not making satisfactory progress then the student will be offered a place within ordinary SFI.

Application has to be made directly to your SFI-teacher. Application deadline is two weeks before the course starts.

You can study SFI in three different ways

1. Daytime studies in Örnsköldsvik and Mellansel

Most students study SFI during the day and many people study full time, but your attendance can differ if you e.g. have a job. New courses starts every month (with some exceptions).

We have schools in Örnsköldsvik and Mellansel.

2. Evening class in Örnsköldsvik

This is the course we recommend if you have a daytime job. You can follow study route 2 and 3. You study with your teacher on Wednesdays from 6 o’clock to 9 o’clock a.m. (18.00 – 21.00). Between classes you have home assignments. New courses starts every month (with some exceptions).

3. Distance learning

This is a good course if you can attend neither our daytime courses nor evening class. You should be accustomed to studying, capable of independent studies and be comfortable with communicating via a computer.

If you have no knowledge of Swedish beforehand, you need to start your studies in the daytime beginner group, and also attend some weeks in course 2b or 3c during the day.

Distance learning means studying in a virtual learning environment. Tutorial support is provided via email, internet, Skype and other electronic means. You will also meet the teacher in school at times that you agree on. The course starts with a personal encounter with your teacher. At that time you will get some soft-ware support.

Course start: individually after consulting your teacher. Note that there may be a waiting period to start distance learning.

Sidan uppdaterades

2018-02-27

Sidansvarig:

Läs kursplanen på ditt språk

Här finns kursplanen för sfi på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets information

Läs om sfi hos Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Träna svenska själv

På länkarna kan du träna dig i det svenska språket

Moodle

På sfi i Örnsköldsvik studerar vi med hjälp av dator och programmet Moodlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du börja sfi?

Kontakta någon av våra kuratorer

Syllabus in your language

Here you can read the syllabus for sfi in different languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Learn Swedish on your own

Use the links to practice Swedish

Moodle

At sfi we use software Moodlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Do you want to start sfi?

Contact our counselors (kurator)