Restaurang och storkök start 2017

Ska utbildningen starta även 2018? Det vet vi ännu inte. Beslut kommer att fattas under våren 2018.

Du skaffar dig de grundläggande kunskaperna i matlagning, livsmedels - och näringskunskap, hygien mm för arbete inom kommunala och privata storkök.

På kommunens gymnasieskola

Du studerar vid Parkskolan i Örnsköldsvik. Utbildningen sker i en grupp från Vuxenutbildningen men vissa moment kan läsas tillsammans med ungdomar på gymnasiet.

Utbildningen är 36 veckor lång varav 10 veckor är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då följs arbetsplatsens tider, vilket kan innebära både kvällar och helger.

Tillsammans med läraren upprättas en individuell studieplan utifrån dina förkunskaper och önskemål. I början av utbildningen får du introduktion till det gymnasiearbete som ska knyta ihop dina kunskaper och sedan lämnas in i slutet av utbildningen.

Kurser i utbildningen

Poäng

Hygien

100

Livsmedels - och näringskunskap 1

100

Livsmedels - och näringskunskap 2

100

Matlagning 1

100

Matlagning 2

200

Specialkoster

100

Gymnasiearbete

100

Summa

800

Se Skolverkets ämnesplaner om du vill ha mer information om varje kurs.

Förkunskapskrav

  • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning (godkänt i delkurs 4 från grundläggande vuxenutbildning).
  • Godkänt betyg i matematik från grundskolan eller grundläggande vuxenutbildning.

Kurstid

31 augusti 2017 - 4 maj 2018.
Inga beslut finns ännu för utbildning 2018.

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv litteratur och skyddskläder (mössa, kockrock, byxa och täta skor).

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Var noga med att beskriva mål och erfarenhet i slutet av formuläret. Uppgifterna du lämnar är avgörande i urvalet, om många söker utbildningen. Bifoga tidigare betyg om du inte har läst på Parkskolan, Nolaskolan eller Komvux Örnsköldsvik.

Ansökan till Restaurang och storkök - du kan inte söka just nu.Vägledning
Multiple selection

Tidigare slutförda utbildningar *
Multiple selection
Nuvarande sysselsättning
Multiple selectionPUL *

Sidan uppdaterades

2017-12-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

 

Studie- och yrkesvägledare

Rose-Marie Hållberg
Vuxenutbildningen Örnsköldsvik

Lärare på Parkskolan

Ulf Thurdin
tel 0660-883 50