Barn och fritid

Vi samarbetar med Hermods som ger yrkesinriktade kurser inom området barn och fritid. Beroende på yrkesinriktning och ambitionsnivå väljer du själv dina kurser. Kurserna ges på distans. Vissa innehåller arbetsplatsförlagt lärande. För att vara behörig måste du ha som minst godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Barnskötare med jobb på förskola

Vad krävs för att jobba som barnskötare på en förskola? Svaret är inte glasklart, eftersom barnskötare inte är ett legitimationsyrke, till skillnad mot exempelvis förskollärare.

Vi akut brist kan kommunen rekrytera personal som man anser lämplig, trots avsaknaden av formell utbildning. Men självklart är det bättre med utbildning. På ungdomsgymnasiet finns Barn- och fritidsprogrammet med en fördjupning mot barnskötare, men för vuxna finns ingen lika självklar väg.

Skolverket har utarbetat så kallade nationella yrkespaketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lämpliga kurser för barnskötare är nedanstående 1300 poäng. Detta motsvarar heltidsstudier i 65 veckor, eller motsvarande längre tid på deltid. Örnsköldsviks kommun, som är Örnsköldsviks största arbetsgivaren för barnskötare, är positiv till vår utbildning men har inte tagit ställning till mixen av kurser. En synpunkt som framförts är att Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1 bör ingå.


Kurs

Poäng


Bas för barnskötare 900 poängHälsopedagogik

100


Kommunikation

100


Lärande och utveckling

100


Specialpedagogik 1

100


Pedagogiska teorier och praktiker

100


Pedagogiskt ledarskap

100

APL ingår i vissa fall *

Människors miljöer

100


Grundläggande vård och omsorg

100


Etnicitet och kulturmöten

100


Påbyggnad för barnskötare 400 poängBarns lärande och växande

100


Skapande verksamhet

100


Pedagogiskt arbete

200

APL ingår *

*  APL är arbetsplatsförlagt lärande, alltså praktik.

Sidan uppdaterades

2018-08-06

Sidansvarig: