Barn och fritid

Vi samarbetar med Hermods som ger yrkesinriktade kurser inom området barn och fritid. Beroende på yrkesinriktning och ambitionsnivå väljer du själv dina kurser. Kurserna ges på distans. Vissa innehåller arbetsplatsförlagt lärande. För att vara behörig måste du ha som minst godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Barnskötare med jobb på förskola

Vad krävs för att jobba som barnskötare på en förskola? Svaret är inte glasklart, eftersom barnskötare inte är ett legitimationsyrke, till skillnad mot exempelvis förskollärare.

Vi akut brist kan kommunen rekrytera personal som man anser lämplig, trots avsaknaden av formell utbildning. Men självklart är det bättre med en rejäl utbildning. På ungdomsgymnasiet finns Barn- och fritidsprogrammet med en fördjupning mot barnskötare, men för vuxna finns ingen lika självklar väg.

Komvux har i samråd med vår samarbetspartner Hermods kommit fram till en lämplig mix av kurser, totalt 1300 poäng. Detta motsvarar heltidsstudier i 65 veckor, eller motsvarande längre tid på deltid. Örnsköldsviks kommun, som är Örnsköldsviks största arbetsgivaren för barnskötare, har dock ännu inte yttrat sig över kurserna.


Kurs

Poäng


Steg AHälsopedagogik

100


Kommunikation

100


Lärande och utveckling

100


Pedagogiskt ledarskap

100

APL ingår *

Människors miljöer

100


Steg BPedagogiskt arbete

200

APL ingår *

Pedagogiska teorier och praktiker

100


Barns lärande och växande

100


Specialpedagogik 1

100


Skapande verksamhet

100


Steg C - välj 2 av dessa kurserAktivitetsledarskap

100


Vardagsolyckor

100


Specialpedagogik 2

100


Grundläggande vård och omsorg

100


Naturguidning 1

100


Totalt antal poäng

1300


*  APL är arbetsplatsförlagt lärande, alltså praktik.

Sidan uppdaterades

2017-05-09

Sidansvarig: