Hermods

Gymnasial vux distanskurser

På denna sida hittar du information om webbaserade distanskurser via Hermods, en skola som kommunen har avtal med.

Kurstid

Du kan starta varje måndag under hela året. En kurs kan läsas på heltid eller deltid. Kurstiden för en 100-poängskurs kan vara allt från 5 veckor och uppåt. Som exempel kan du läsa på 5 veckor (heltid), 10 veckor (halvtid) eller 20 veckor (kvartsfart). Du kan läsa en kurs i taget eller två kurser parallellt. Att läsa en kurs på heltid i 5 veckor kan vara svårt i vissa ämnen som exempelvis matematik.

Studierna

Du läser på egen hand med hjälp av läroböcker och kompletterande material. Lärarstöd ges via lärplattform och mejl. Ingen service via telefon. Under kursen lämnar du in skriftliga "uppdrag" som är betygsgrundande. Varje kurs avslutas med en muntlig examination via nätet, där du behöver webbkamera och headset. I kurser där nationella prov är obligatoriska görs dessa på plats i Örnsköldsvik. I några av de naturvetenskapliga kurserna ingår laborationer på plats. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i några yrkesinriktade kurser. Du måste ha dator med internetuppkoppling samt kursböcker, som du skaffar själv.

Förkunskaper

Till samtliga kurser krävs godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning (godkänt i delkurs 4 på grundläggande vuxenutbildning). Undantag kan göras i exempelvis engelska. Till flera av utbildningarna krävs ytterligare kunskaper som framgår av Hermods webb. Att läsa på distans kräver datorvana och att du kan jobba självständigt.

Kursfakta

Vilka kurser kan du söka hos Hermods?

Du kan söka till gymnasiala kurser som ingår i följande program på gymnasieskolan:

Nedan visas Hermods kurser som du kan söka via Vuxenutbidningen. Observera att du endast kan söka kurserna i listan nedan, inte alla kurser som finns på Hermods webb.

Kurser ur Teknikprogrammet

Kurs

Poäng

Arkitektur - hus

100

Arkitektur - rum

100

Biologi 1

100

Biologi 2

100

Dator- och nätverksteknik

100

Datorteknik 1a

100

Digitalt skapande 1

100

Digitalt skapande 2

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Filosofi 1

50

Filosofi 2

50

Fysik 1a

150

Fysik 2

100

Fysik 3

100

Geografi 1

100

Gränssnittsdesign

100

Gymnasiearbete Teknikprogrammet

100

Historia 1a1

50

Historia 1a2

50

Historia 2a

100

Hållbart samhällsbyggande

100

Kemi 1

100

Kemi 2

100

Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Litteratur

100

Matematik - specialisering

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Matematik 4

100

Matematik 5

100

Miljö- och energikunskap

100

Moderna språk 1, Danska

100

Moderna språk 1, Franska

100

Moderna språk 1, Italienska

100

Moderna språk 1, Kinesiska

100

Moderna språk 1, Spanska

100

Moderna språk 1, Tyska

100

Moderna språk 2, Franska

100

Moderna språk 2, Italienska

100

Moderna språk 2, Spanska

100

Moderna språk 2, Tyska

100

Moderna språk 3, Franska

100

Moderna språk 3, Spanska

100

Moderna språk 3, Tyska

100

Moderna språk 4, Franska

100

Moderna språk 4, Spanska

100

Moderna språk 4, Tyska

100

Moderna språk 5, Franska

100

Moderna språk 5, Spanska

100

Moderna språk 5, Tyska

100

Moderna språk 6, Franska

100

Moderna språk 6, Spanska

100

Moderna språk 6, Tyska

100

Moderna språk 7, Franska

100

Moderna språk 7, Spanska

100

Moderna språk 7, Tyska

100

Politik och hållbar utveckling

100

Programmering 1

100

Programmering 2

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2a

50

Religionskunskap 1

50

Religionskunskap 2

50

Retorik

100

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Skrivande

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Svenska som andraspråk 1

100

Svenska som andraspråk 2

100

Svenska som andraspråk 3

100

Teknik 1

150

Webbserverprogrammering 1

100

Webbserverprogrammering 2

100

Webbutveckling 1

100

Webbutveckling 2

100

Kurser ur Handels- och administrationsprogrammet

Ingen av kurserna innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Kurs

Poäng

Administration - specialisering

100

Administration 1

100

Administration 2

100

Affärskommunikation

100

Affärsutveckling och ledarskap

100

Branschkunskap inom handel och administration

100

Datorteknik 1b

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Entreprenörskap

100

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 1

100

Företagsekonomi 2

100

Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet

100

Handel - specialisering

100

Historia 1a1

50

Historia 1a2

50

Information och kommunikation 1

100

Information och kommunikation 2

100

Inköp 1

100

Inköp 2

100

Intern och extern kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Logistik 1

100

Logistik 2

100

Marknadsföring

100

Matematik 1a

100

Matematik 2a

100

Matematik 3b

100

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

Moderna språk 1, Danska

100

Moderna språk 1, Franska

100

Moderna språk 1, Italienska

100

Moderna språk 1, Kinesiska

100

Moderna språk 1, Spanska

100

Moderna språk 1, Tyska

100

Moderna språk 2, Franska

100

Moderna språk 2, Italienska

100

Moderna språk 2, Spanska

100

Moderna språk 2, Tyska

100

Moderna språk 3, Franska

100

Moderna språk 3, Spanska

100

Moderna språk 3, Tyska

100

Moderna språk 4, Franska

100

Moderna språk 4, Spanska

100

Moderna språk 4, Tyska

100

Moderna språk 5, Franska

100

Moderna språk 5, Spanska

100

Moderna språk 5, Tyska

100

Moderna språk 6, Franska

100

Moderna språk 6, Spanska

100

Moderna språk 6, Tyska

100

Moderna språk 7, Franska

100

Moderna språk 7, Spanska

100

Moderna språk 7, Tyska

100

Naturkunskap 1a1

50

Naturkunskap 1a2

50

Näthandel 1

100

Näthandel 2

100

Personaladministration

100

Personlig försäljning 1

100

Personlig försäljning 2

100

Personlig försäljning 3

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Praktisk marknadsföring 2

100

Praktisk marknadsföring 3

100

Programhantering

100

Receptions- och konferensservice

100

Redovisning 1

100

Redovisning 2

100

Religionskunskap 1

50

Retorik

100

Samhällskunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Servicekunskap

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Svenska som andraspråk 1

100

Svenska som andraspråk 2

100

Svenska som andraspråk 3

100

Telefon- och internetservice

100

Transport och spedition

100

Webbutveckling 1

100

Kurser ur Barn- och fritidsprogrammet

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i några kurser och finns angivet i tabellen.

Många frågar vilka kurser som krävs för att bli barnskötare. Läs mer här

Kurs

Poäng

Aktivitetsledarskap

100

Barns lärande och växande

100

Digitalt skapande 1

100

Engelska 5

100

Entreprenörskap

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Gymnasiearbete Barn- o fritidsprogrammet

100

Historia 1a1

50

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Matematik 1a

100

Matematik 2a

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a1

50

Naturkunskap 1a2

50

Naturkunskap 2

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Pedagogiskt arbete (APL ingår)

200

Pedagogiskt ledarskap (APL ingår i vissa fall)

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2b

50

Religionskunskap 1

50

Rätten och samhället

100

Samhällskunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Skapande verksamhet

100

Socialt arbete (APL ingår)

200

Sociologi

100

Specialpedagogik 1

100

Specialpedagogik 2

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Svenska som andraspråk 1

100

Svenska som andraspråk 2

100

Svenska som andraspråk 3

100

Textkommunikation

100

Ungdomskulturer

100

Vardagsolyckor

100

Sidan uppdaterades

2017-11-23

Sidansvarig:

Sök

Gör din ansökan här

För dig som har sökt

Se din egen studieplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (inloggning)

Kallelse till kursstart
 

Mer om Hermods kurser

Hermods webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hermods i Örnsköldsvik

Kontaktpersoner