Du är här:

Grundläggande vuxenutbildning

Detta är kurser på grundskolenivå. Undervisningen förbereder för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Utifrån dina behov och förkunskaper väljer du vilka kurser du vill läsa. I skolan jobbar du sedan efter en egen studieplan. Det kostar inget att läsa, men i vissa kurser måste du köpa egna böcker.

Kurser och poäng

Poängen visar kursernas storlek. I Engelska, Matematik, Svenska som andraspråk och Svenska är kurserna uppdelad i delkurser.

20 poäng per vecka räknas som heltidsstudier. Om du läser under en termin (20 veckor) är heltid alltså 400 poäng.


Engelska 600 poäng


Engelska delkurs 1

100

Engelska delkurs 2

100

Engelska delkurs 3

200

Engelska delkurs 4

200


Matematik 600 poäng


Matematik delkurs 1

100

Matematik delkurs 2

100

Matematik delkurs 3

200

Matematik delkurs 4

200


Svenska som andraspråk 700 poäng


Svenska som andraspråk delkurs 1

100

Svenska som andraspråk delkurs 2

200

Svenska som andraspråk delkurs 3

200

Svenska som andraspråk delkurs 4

200


Svenska 700 poäng


Svenska delkurs 1

100

Svenska delkurs 2

200

Svenska delkurs 3

200

Svenska delkurs 4

200


Övriga kurser 150 poäng


Geografi

150

Historia

150

Religionskunskap

150

Samhällskunskap

150

Biologi

150

Fysik

150

Kemi

150

Datorkunskap

50

Dagtid, kvällstid, distans

 • Dag: Samtliga kurser finns på Komvux Arken.
 • Kväll: Svenska som andraspråk ges tisdagskvällar på Komvux Arken.
 • Distans: Matematik kan läsas på distans.

Schema vårterminen 2018

Svenska som andraspråk och Engelska

 • Lektioner i de olika delkurserna framgår av schemat.
 • Språkverkstad är handledningstid i både svenska och engelska. Samtliga elever bör närvara.
 • Provtid tillkommer måndagar 14.30–16.00 och onsdagar 12.30–14.00

Kvällskursen i Svenska som andraspråk hålls på tisdagar 17.30-20.30.

 

Matematik

 • Lektion betyder gemensam samling i aktuell delkurs.
 • R-stuga (Räknestuga) är handledningstid (motsvarande Språkverkstad ovan). Samtliga elever bör närvara så långt det är möjligt.
 • Provtid tillkommer måndagar 12.30–14.00, onsdagar 12.30–14.00 och torsdagar 12.30–14.00


Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap

Biologi/Fysik/Kemi

Datorkunskap

Ämnena är samordnade gruppvis och ges vi två tillfällen per vecka.

Terminer och kursstarter

Skolan har vår- och höstterminer. Det är ramarna, alltså de tider vi har öppet och då du kan studera hos oss. Under terminerna kan du starta vid några olika tillfällen. Kurstiden är individuell och avslutas när du har nått målen för din kurs.

 • Våren 2018: 18-01-08 -- 18-05-25.
  Du kan starta 8/1 och 19/3. Kvällskursen i Svenska som andraspråk startar tisdagarna 16/1 och 20/3.
 • Hösten 2018: 18-08-13 -- 18-12-28
  Du kan starta 13/8 och 22/10. Kvällskursen i Svenska som andraspråk startar tisdagarna 21/8 och 23/10.

Förkunskaper

 • Svenska som andraspråk: Du måste ha godkänt betyg i SFI kurs D.
 • Engelska: Har du svenska som andraspråk? Då måste du ha godkänt betyg i SFI kurs D. Undantag är om du läser SFI 3D och redan kan göra dig förstådd på engelska. Efter ansökan gör du test som visar dina kunskaper. Rektor måste sedan godkänna.
 • Matematik: Om du är elev i SFI 3D kan du läsa matematik parallellt med SFI. Rektor måste godkänna din ansökan.

Behöver du extra stöd?

Du kanske har svårt att komma igång med dina studier, har behov av en lugnare miljö eller har läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om Studielänken.

Mer om varje kurs

Svenska

Kursen är för dig med svenska som modersmål. Har du annat modersmål läser du Svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk

Detta är kursen för dig med annat modersmål än svenska.

Om du vill läsa kvällskursen måste du ha tillgång till internet, filmvisningsprogram, mejladress och ordbehandlingsprogram. Mellan lektionerna läser du på egen hand. Räkna med en arbetsinsats på 25 % av heltid. Det innebär tio timmar i veckan - tre timmar i skolan och sju timmar hemma.

Engelska

Kursen ger grundläggande kunskaper i engelska. Du talar, läser, skriver, lyssnar och arbetar med grammatik. Vid kursstart hjälper läraren dig att hitta rätt nivå.

Matematik

Kursen ger kunskaper i matematiska begrepp som de fyra räknesätten, överslagsräkning, procenträkning, geometri, statistik, algebra och funktionslära.

Om du vill läsa distanskursen måste du ha möjlighet att träffa dina lärare på dagtid minst en gång i veckan, antingen i skolan eller via Skype. Slutproven måste göras på skolan. Distansstudier kräver studievana, självdisciplin och förmåga att söka information på egen hand. Du måste ha dator med internet, webkamera, mejladress och ordbehandlingsprogram.

Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap

Schemat är samordnat för alla fyra ämnena. Du kan bara läsa en av kurserna åt gången.

Geografi: Du lär dig hur människan, samhället och naturen samspelar och vilka konsekvenser detta får. Jordens naturresurser och kunskap om kartor ingår också.

Historia: Kursen behandlar världshistorien ur ett kronologiskt perspektiv, med fokus på Europa. Innehållet varvas med delar av Sveriges och Nordens historia. Du lär dig om hur det förflutna formar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

Religionskunskap: Du lär dig om religionernas roll i samhället och får reflektera över olika människors sätt att tänka och tro.

Samhällskunskap: Utifrån demokratins värdegrund studerar vi det svenska samhället och jämför det med andra länder ur politiska, sociala, religiösa, kulturella och ekonomiska perspektiv.

Biologi/Fysik/Kemi

Schemat är samordnat för alla tre ämnena. Du kan bara läsa en av kurserna åt gången.

Biologi ger grundläggande kunskaper om naturen och människan. Hur fungerar sambandet i naturen, mellan både växter och djur? Hur kan samhället skapa en hållbar natur? Hur fungerar kroppen?  Hur ser biologins historia ut? Kursen utgår från vetenskapen och är både teoretisk och praktisk.

Fysik ger kunskaper om fysikaliska händelser. Hur är fysiken kopplad till naturen, samhället och arbetslivet? På vilket sätt påverkar fysiken vår vardag? Hur ser fysikens historia ut? Kursen utgår från vetenskapen och är både teoretisk och praktisk.

Kemi ger kunskaper om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad. Hur är kemin kopplad till vardagen, samhället och arbetslivet? På vilket sätt kan vi se kemi i naturen? Hur ser kemins historia ut? Kursen utgår från vetenskapen och är både teoretisk och praktisk.

Datorkunskap grund

Kursen ger grunderna i att använda datorn för att förenkla vardagslivet, exempelvis att skriva och redovisa, att söka och värdera information, att hantera bilder, att sköta din vardagsekonomi och att kommunicera via datorn.

Kursen är en så kallad orienteringskurs. Du får ett intyg efter avslutad kurs.

Sidan uppdaterades

2018-01-30

Sidansvarig: