Du är här:

Grundläggande vuxenutbildning

Detta är kurser på grundskolenivå. Undervisningen förbereder för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Kurserna finns på Komvux Arken.

 • Du jobbar efter en egen studieplan.
 • Du kan läsa på heltid eller på deltid.
 • Du kan läsa bara en kurs, eller flera kurser samtidigt.
 • Det kostar inget att läsa, men i vissa kurser måste du köpa egna böcker.

Örnsköldsvik och Långviksmon

Samtliga kurser ges på Komvux Arken i Örnsköldsvik. Kurserna i Engelska, Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk ges även i Långviksmon från och med hösten 2017.

Kurser

Klicka på länkarna för mer info om varje kurs

Schema

Med utgångspunkt från schemat samråder du med läraren om vilka tider som du ska närvara. Nedan visas schema för våren 2017. Schema för hösten 2017 är ännu inte fastställt.

Kvällskursen i Svenska som andraspråk och Engelska ges tisdagar 17.30-20.30

Terminer och kursstarter

Skolan har vår- och höstterminer. Det är ramarna, alltså de tider vi har öppet och då du kan studera hos oss. Under terminerna kan du starta vid flera tillfällen. Kurstiden är individuell och avslutas när du har nått målen för din kurs. Vi kommer inte att ge kurser under sommarveckorna 2017.

Förkunskaper

 • Svenska som andraspråk: Du måste ha godkänt betyg i SFI kurs D.
 • Engelska: Har du svenska som andraspråk? Då måste du ha godkänt betyg i SFI kurs D. Undantag är om du läser SFI 3D och redan kan göra dig förstådd på engelska. Efter ansökan gör du test som visar dina kunskaper. Rektor måste sedan godkänna.
 • Matematik: Om du är elev i SFI 3D kan du läsa matematik parallellt med SFI. Rektor måste godkänna din ansökan.

Poäng

Poäng sätts i planering med studie- och yrkesvägledare. I tabellen ser du att 20 poäng per vecka räknas som heltidsstudier. Det blir 400 poäng om du läser under en hel termin på 20 veckor.

Du kan inte läsa ett enskilt ämne på heltid. För heltid måste du läsa minst två ämnen.


Studietakt

Poäng per vecka

Poäng hel termin (20 veckor)

100 %

20

400

75 %

15

300

50 %

10

200

25 %

5

100

12,5 %

2,5

50


 • Svenska som andraspråk, Svenska, Engelska, Matematik
  Varje kurs kan läsas på max 15 poäng per vecka (75 % studietakt).
 • Svenska som andraspråk kvällskurs o Engelska kvällskurs
  Kursen läses i grupp och ger 5 poäng per vecka.
 • Biologi/Fysik/Kemi
  Du läser en kurs åt gången och får 2,5-5 poäng per vecka.
  Geografi/Religionskunskap/Samhällskunskap
  Du läser en kurs åt gången och får 2,5-5 poäng per vecka
  Historia
  Du får 2,5 - 5 poäng per vecka.
 • Datorkunskap
  Du får 2,5 poäng per vecka.

Mer om varje kurs

Svenska

Kursen är för dig med svenska som modersmål. Har du annat modersmål läser du Svenska som andraspråk.

Svenska kan läsas i både Örnsköldsvik och Långviksmon.

Svenska som andraspråk

Detta är kursen för dig med annat modersmål än svenska.

Svenska som andraspråk på dagtid kan läsas i både Örnsköldsvik och Långviksmon.

Om du vill läsa kvällskursen måste du ha tillgång till internet, filmvisningsprogram, mejladress och ordbehandlingsprogram. Mellan lektionerna läser du på egen hand. Räkna med en arbetsinsats på 25 % av heltid. Det innebär tio timmar i veckan - tre timmar i skolan och sju timmar hemma.

Engelska

Kursen ger grundläggande kunskaper i engelska. Du talar, läser, skriver, lyssnar och arbetar med grammatik. Vid kursstart hjälper läraren dig att hitta rätt nivå.

Engelska på dagtid kan läsas i både Örnsköldsvik och Långviksmon.

Om du vill läsa kvällskursen måste du ha tillgång till internet, filmvisningsprogram, mejladress och ordbehandlingsprogram. Mellan lektionerna läser du på egen hand. Räkna med en arbetsinsats på 25 % av heltid. Det innebär tio timmar i veckan - tre timmar i skolan och sju timmar hemma.

Matematik

Kursen ger kunskaper i matematiska begrepp som de fyra räknesätten, överslagsräkning, procenträkning, geometri, statistik, algebra och funktionslära.

Om du vill läsa distanskursen måste du ha möjlighet att träffa dina lärare på dagtid minst en gång i veckan, antingen i skolan eller via Skype. Slutproven måste göras på skolan. Distansstudier kräver studievana, självdisciplin och förmåga att söka information på egen hand. Du måste ha dator med internet, webkamera, mejladress och ordbehandlingsprogram.

Matematik kan läsas i både Örnsköldsvik och Långviksmon.

Geografi/Religionskunskap/Samhällskunskap

Schemat är samordnat för alla tre ämnena. Du kan bara läsa en av kurserna åt gången.

Geografi: Du lär dig hur människan, samhället och naturen samspelar och vilka konsekvenser detta får. Jordens naturresurser och kunskap om kartor ingår också.

Religionskunskap: Du lär dig om religionernas roll i samhället och får reflektera över olika människors sätt att tänka och tro.

Samhällskunskap: Utifrån demokratins värdegrund studerar vi det svenska samhället och jämför det med andra länder ur politiska, sociala, religiösa, kulturella och ekonomiska perspektiv.

Historia

Detta är en nybörjarakurs som behandlar världshistorien ur ett kronologiskt perspektiv, med fokus på Europa. Innehållet varvas med delar av Sveriges och Nordens historia. Du lär dig om hur det förflutna formar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

Biologi/fysik/kemi

Schemat är samordnat för alla tre ämnena. Du kan bara läsa en av kurserna åt gången.

Biologi ger grundläggande kunskaper om naturen och människan. Hur fungerar sambandet i naturen, mellan både växter och djur? Hur kan samhället skapa en hållbar natur? Hur fungerar kroppen?  Hur ser biologins historia ut? Kursen utgår från vetenskapen och är både teoretisk och praktisk.

Fysik ger kunskaper om fysikaliska händelser. Hur är fysiken kopplad till naturen, samhället och arbetslivet? På vilket sätt påverkar fysiken vår vardag? Hur ser fysikens historia ut? Kursen utgår från vetenskapen och är både teoretisk och praktisk.

Kemi ger kunskaper om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad. Hur är kemin kopplad till vardagen, samhället och arbetslivet? På vilket sätt kan vi se kemi i naturen? Hur ser kemins historia ut? Kursen utgår från vetenskapen och är både teoretisk och praktisk.

Datorkunskap grund

Kursen ger grunderna i att använda datorn för att förenkla vardagslivet, exempelvis att skriva och redovisa, att söka och värdera information, att hantera bilder, att sköta din vardagsekonomi och att kommunicera via datorn.

Kursen är en så kallad orienteringskurs. Du får ett intyg efter avslutad kurs.

Behöver du extra stöd? Du kanske har svårt att komma igång med dina studier, har behov av en lugnare miljö eller har läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om Studielänken.

 

Nytt för hösten 2017

I höst införs nya kurplaner på grundläggande vux. Engelska, Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk får delkurser.


Engelska 600 poäng


Engelska delkurs 1

100

Engelska delkurs 2

100

Engelska delkurs 3

200

Engelska delkurs 4

200


Matematik 600 poäng


Matematik delkurs 1

100

Matematik delkurs 2

100

Matematik delkurs 3

200

Matematik delkurs 4

200


Svenska 700 poäng


Svenska delkurs 1

100

Svenska delkurs 2

200

Svenska delkurs 3

200

Svenska delkurs 4

200


Svenska som andraspråk 700 poäng


Svenska som andraspråk delkurs 1

100

Svenska som andraspråk delkurs 2

200

Svenska som andraspråk delkurs 3

200

Svenska som andraspråk delkurs 4

200


Övriga kurser på grundläggande vux


Geografi

150

Historia

150

Religionskunskap

150

Samhällskunskap

150

Biologi

150

Fysik

150

Kemi

150

Datorkunskap

50

Sidan uppdaterades

2017-06-22

Sidansvarig: