Du är här:

Grundläggande vuxenutbildning

Detta är kurser på grundskolenivå. Undervisningen förbereder för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Kurserna finns på Komvux Arken.

 • Du jobbar efter en egen studieplan.
 • Du kan läsa på heltid eller på deltid.
 • Du kan läsa bara en kurs, eller flera kurser samtidigt.
 • Det kostar inget att läsa, och du kan låna kursböcker av skolan.

Följande kurser finns:
Klicka på länkarna för mer info om varje kurs

Inga sommarkurser kommer att ges under 2017

Behöver du extra stöd? Du kanske har svårt att komma igång med dina studier, har behov av en lugnare miljö eller har läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om Studielänken.

Schema vårterminen 2017

Med utgångspunkt från schemat samråder du med läraren om vilka tider som du ska närvara.

Kvällskursen i Svenska som andraspråk ges onsdagar 17.30-20.30

Terminer och kursstarter

Skolan har vår- och höstterminer. Det är ramarna, alltså de tider vi har öppet och då du kan studera hos oss. Under terminerna kan du starta vid flera tillfällen. Kurstiden är individuell och avslutas när du har nått målen för din kurs. Vi kommer inte att ge kurser under sommarveckorna 2017.

 • Våren 2017: 17-01-09 -- 17-05-26. Du kan starta 9/1, 30/1, 20/2, 13/3, 3/4 och 24/4. Kvällskursen i Svenska som andraspråk startar onsdagarna samma veckor.
 • Hösten 2017: 17-08-14 -- 17-12-29
  Du kan starta 14/8, 18/9, 23/10, 27/11. Kvällskursen i Svenska som andraspråk startar onsdagarna samma veckor.
 • Våren 2018: 18-01-08 -- 18-05-25.
  Du kan starta 8/1. Kursstarter därefter är ännu inte fastställda.

Förkunskaper

För alla kurser på grundläggande vux bör du ha godkänt betyg i SFI kurs D.

 • Vill du börja matematik innan du är klar med SFI D ska du planera med SYV. Rektor måste sedan godkänna.
 • Om du kan göra dig förstådd på engelska kan du söka engelska på dagtid redan efter godkänt betyg i SFI kurs C. Efter ansökan måste du göra test som visar dina kunskaper.
 • För att läsa engelska på distans måste du kunna göra dig förstådd på engelska. Nybörjare läser på dagtid.

Poäng

Poäng sätts i planering med studie- och yrkesvägledare. I tabellen ser du att 20 poäng per vecka räknas som heltidsstudier. Det blir 400 poäng om du läser under en hel termin på 20 veckor.

Du kan inte läsa ett enskilt ämne på heltid. För heltid måste du läsa minst två ämnen.


Studietakt

Poäng per vecka

Poäng hel termin (20 veckor)

100 %

20

400

75 %

15

300

50 %

10

200

25 %

5

100

12,5 %

2,5

50


 • Svenska som andraspråk, Svenska, Engelska, Matematik
  Varje kurs kan läsas på max 15 poäng per vecka (75 % studietakt).
 • Svenska som andraspråk kvällskurs
  Kursen läses i grupp och ger 5 poäng per vecka.
 • Biologi/Fysik/Kemi
  Du läser en kurs åt gången och får 2,5-5 poäng per vecka.
  Geografi/Religionskunskap/Samhällskunskap
  Du läser en kurs åt gången och får 2,5-5 poäng per vecka
  Historia
  Du får 2,5 - 5 poäng per vecka.
 • Datorkunskap
  Du får 2,5 poäng per vecka.

Mer om varje kurs

Svenska

Kursen är för dig med svenska som modersmål. Har du annat modersmål läser du Svenska som andraspråk.

Om du vill läsa distanskursen måste du ha möjlighet att träffa dina lärare på dagtid minst en gång i veckan, antingen i skolan eller via Skype. Slutproven måste göras på skolan. Distansstudier kräver studievana, självdisciplin och förmåga att söka information på egen hand. Du måste ha dator med internet, webkamera, mejladress och ordbehandlingsprogram. Observera att det är ämnet Svenska som ges på distans, inte Svenska som andraspråk. Den kursen finns istället som kvällskurs.

Svenska som andraspråk

Detta är kursen för dig med annat modersmål än svenska.

Om du vill läsa kvällskursen måste du ha tillgång till internet, filmvisningsprogram, mejladress och ordbehandlingsprogram. Mellan lektionerna läser du på egen hand. Räkna med en arbetsinsats på 25 % av heltid. Det innebär tio timmar i veckan - tre timmar i skolan och sju timmar hemma.

Engelska

Kursen ger grundläggande kunskaper i engelska. Du talar, läser, skriver, lyssnar och arbetar med grammatik. Vid kursstart hjälper läraren dig att hitta rätt nivå.

Om du vill läsa distanskursen måste du ha möjlighet att träffa dina lärare på dagtid minst en gång i veckan, antingen i skolan eller via Skype. Slutproven måste göras på skolan. Distansstudier förutsätter att du redan kan en del engelska. Är du nybörjare hänvisas du till kursen på dagtid. Distansstudier kräver studievana, självdisciplin och förmåga att söka information på egen hand. Du måste ha dator med internet, webkamera, mejladress och ordbehandlingsprogram.

Matematik

Kursen ger kunskaper i matematiska begrepp som de fyra räknesätten, överslagsräkning, procenträkning, geometri, statistik, algebra och funktionslära.

Om du vill läsa distanskursen måste du ha möjlighet att träffa dina lärare på dagtid minst en gång i veckan, antingen i skolan eller via Skype. Slutproven måste göras på skolan. Distansstudier kräver studievana, självdisciplin och förmåga att söka information på egen hand. Du måste ha dator med internet, webkamera, mejladress och ordbehandlingsprogram.

Geografi/Religionskunskap/Samhällskunskap

Schemat är samordnat för alla tre ämnena. Du kan bara läsa en av kurserna åt gången.

Geografi: Du lär dig hur människan, samhället och naturen samspelar och vilka konsekvenser detta får. Jordens naturresurser och kunskap om kartor ingår också.

Religionskunskap: Du lär dig om religionernas roll i samhället och får reflektera över olika människors sätt att tänka och tro.

Samhällskunskap: Utifrån demokratins värdegrund studerar vi det svenska samhället och jämför det med andra länder ur politiska, sociala, religiösa, kulturella och ekonomiska perspektiv.

Historia

Detta är en nybörjarakurs som behandlar världshistorien ur ett kronologiskt perspektiv, med fokus på Europa. Innehållet varvas med delar av Sveriges och Nordens historia. Du lär dig om hur det förflutna formar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

Biologi/fysik/kemi

Schemat är samordnat för alla tre ämnena. Du kan bara läsa en av kurserna åt gången.

Biologi ger grundläggande kunskaper om naturen och människan. Hur fungerar sambandet i naturen, mellan både växter och djur? Hur kan samhället skapa en hållbar natur? Hur fungerar kroppen?  Hur ser biologins historia ut? Kursen utgår från vetenskapen och är både teoretisk och praktisk.

Fysik ger kunskaper om fysikaliska händelser. Hur är fysiken kopplad till naturen, samhället och arbetslivet? På vilket sätt påverkar fysiken vår vardag? Hur ser fysikens historia ut? Kursen utgår från vetenskapen och är både teoretisk och praktisk.

Kemi ger kunskaper om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad. Hur är kemin kopplad till vardagen, samhället och arbetslivet? På vilket sätt kan vi se kemi i naturen? Hur ser kemins historia ut? Kursen utgår från vetenskapen och är både teoretisk och praktisk.

Datorkunskap grund

Kursen ger grunderna i att använda datorn för att förenkla vardagslivet, exempelvis att skriva och redovisa, att söka och värdera information, att hantera bilder, att sköta din vardagsekonomi och att kommunicera via datorn.

Kursen är en så kallad orienteringskurs. Du får ett intyg efter avslutad kurs.

Sidan uppdaterades

2017-03-16

Sidansvarig: